Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
2 years ago

All Star Challenges in Welsh

 • Text
 • Challenges
 • Planhigion
 • Swigod
 • Gwahanol
 • Bydd
 • Gweithgaredd
 • Mewn
 • Eich
 • Wneud
 • Wedi
 • Cosmic
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-Star-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Yn Amlwg Yn Ddiogel

Yn Amlwg Yn Ddiogel Cerdyn Gweithgaredd Mae'n ddiwrnod gwych i Gem. Mae ei beic newydd wedi cyrraedd. Mae hi'n mynd am reid gyda Cosmic i ymweld â Modryb Stella. Mae hi'n gwisgo ei hoff dracwisg ddu ac yn pedlo i ffwrdd i gwrdd â Chosmic. Ychydig yn ddiweddarach, mae Modryb Stella MOR bryderus. Mae hi'n dywyll fel y nos y tu allan. Ble maen nhw? Yn sydyn, mae cnoc uchel, rat-a-tat-tat, ar y drws. O na! Mae plismon gyda Gem a Chosmic. Maen nhw'n ymddangos yn lletchwith iawn. "Bu bron imi daro'r ddau ohonyn nhw oddi ar eu beiciau," mae'r plismon yn ei gwyno. "Roedden nhw'n reidio o gwmpas, dim goleuadau ac edrychwch beth maen nhw'n ei wisgo! Dim rhyfedd na allwn i eu gweld nhw. " "O diar!" meddai Modryb Stella. "Mae angen i ni sicrhau eich bod yn amlwg ac yn ddiogel yn y tywyllwch. Nawr, tybed beth allen ni ei wneud? Dw i'n credu y gallai fod angen help arnom ni. " Eich her Canfyddwch a all Gem a Cosmic wisgo rhywbeth a fydd yn eu helpu i fod yn fwy amlwg yn y tywyllwch. Mae Cosmic o'r farn bod angen iddyn nhw wisgo rhywbeth sgleiniog Dydy Gem ddim yn meddwl bod beth rydym ni'n ei wisgo yn gwneud gwahaniaeth Mae modryb Stella yn credu bod angen iddyn nhw wisgo rhywbeth gwyn Beth ydych chi'n ei gredu? Trafodwch • Pam ydych chi'n credu na allai Gem a Cosmic gael eu gweld? • Ai dim ond oherwydd nad oedd ganddyn nhw oleuadau ar eu beiciau? • Ydych chi wedi sylwi ar beth y gallwch chi ei weld yn y tywyllwch? • Sut fyddwch chi'n darganfod a all gwahanol ddeunyddiau fod yn amlwfg yn y tywyllwch? • Beth fyddwch chi'n ei wneud i sicrhau ei fod yn brawf teg?

Dechrau arni Mae angen i chi gymharu pa mor dda y gellir gweld pob deunydd. Gwnewch fwlch tywyll trwy dynnu llenni, gan weithio mewn coridor neu fan arall sydd â goleuadau gwan, i'ch helpu i weld y gwahaniaeth rhwng pethau sy'n adlewyrchu golau yn dda ac yn wael. Pa ddeunyddiau allwch chi eu gweld orau? Pa wahaniaeth mae mwy o olau'n ei wneud? Beth allwch chi ei weld mewn tywyllwch llwyr? A yw rhai lliwiau'n gweithio'n well nag eraill? 2/2 Profwch eich syniadau Gwnewch dabl i gofnodi'ch canlyniadau. Deunydd Pa mor dda mae'n adlewyrchu? Tywyllwch llwyr Ychydig o olau Llawer o olau Deunydd sgleiniog Deunydd gwyn Deunydd tywyll Rhannwch eich syniadau Sut aeth eich ymchwiliad? A oedd unrhyw beth y gallech chi fod wedi ei wella ynghylch eich arbrawf? Beth am ddylunio rhywbeth i Gosmic a Gem ei wisgo? Pethau ychwanegol i'w gwneud Canfyddwch a allwch chi weld adlewyrchwyr mewn tywyllwch llwyr. Dyluniwch boster rhybuddio i helpu plant i fod yn ddiogel yn y nos. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association