Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All Star Challenges in Welsh

 • Text
 • Challenges
 • Planhigion
 • Swigod
 • Gwahanol
 • Bydd
 • Gweithgaredd
 • Mewn
 • Eich
 • Wneud
 • Wedi
 • Cosmic
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-Star-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

GEM COSMIC Swigod Gwych

GEM COSMIC Swigod Gwych Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant feddwl am hylifau, nwyon a swigod. Mae gan Cosmic beiriant swigod newydd. Mae'r holl swigod yr un fath. Hoffai e gael swigod gwahanol. Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo plant i: • Gynnal eu profion eu hunain i geisio gwneud swigod â siâp gwahanol • Cynnal eu profion eu hunain i geisio gwneud swigod â meintiau gwahanol • Cynnal eu profion eu hunain i geisio gwneud swigod â lliwiau gwahanol Rhestr o adnoddau • Hambyrddau neu bowlenni plastig • Gwellt yfed glân - 1 fesul plentyn • Ffyn swigod • Gwifren feddal (e.e. gwifren gwerthwr blodau neu lanhawyr pibellau) i'w plygu'n fframiau â siâp gwahanol megis triongl neu sgwâr • Cymysgedd swigod • Lliwiad bwyd Beth i'w wneud 1. Cyflwyno'r gweithgaredd gan ddefnyddio'r stori. Gofynnwch i'r plant a ydyn nhw wedi chwythu swigod o'r blaen, a oedd bob un yr un fath? 2. Rhowch gardiau gweithgaredd ac adnoddau i'r plant. 3. Esboniwch y byddan nhw'n defnyddio'r cyfarpar a ddarperir i brofi a allan nhw wneud swigod o wahanol siâp, maint a lliw. 4. Anogwch y plant i drafod eu syniadau a sut i gynnal eu hymchwiliadau. Cwestiynau symbylu: • Sut fyddan nhw'n sicrhau bod eu prawf yn deg? • Sut fyddan nhw'n cofnodi eu canlyniadau? 5. Cynorthwywch y plant i gynnal eu profion a chadw eu cofnodion eu hunain o'u canlyniadau. Hefyd gallen nhw dynnu lluniau neu wneud lluniadau. 6. Gofynnwch i'r plant gyflwyno eu canfyddiadau i weddill y grŵp, gallan nhw fod mor greadigol yn eu cyflwyniad ag y dymunan nhw - mae'r cerdyn gweithgaredd yn awgrymu cystadleuaeth swigod.

Pethau i feddwl amdanyn nhw Bydd plant yn creu swigod gwell os byddan nhw'n chwythu'n araf ac yn ysgafn trwy welltyn. Fel arfer byddan nhw'n cael swigod mwy o ffon neu ffrâm wifren. Poced o awyr yw swigen, wedi'i hamgylchynu gan haen denau iawn o hylif. Bydd dŵr yn gweithredu fel pe bai ganddo groen elastig. Hyn sy'n helpu i greu siâp swigen crwn. Mae gwyddonwyr yn galw hwn yn dyndra arwyneb. Mae lliw swigod yn deillio o'r golau sy'n adlewyrchu oddi ar arwyneb y swigen gan greu'r hyn mae gwyddonwyr yn ei alw'n batrymau ymyrraeth. Bydd y patrwm a'r lliw yn newid yn ôl cyfeiriad y golau a thrwch 'croen' y swigen. Allweddeiriau • Swigod • Arwynebau • Nwyon Byddwch yn ofalus! Bydd plant yn creu llawer o lanast â'u swigod, felly byddwch yn barod am hyn. Gallwch chi liwio'r gymysgedd â defnydd lliwio bwyd, ond pan fydd y swigod yn byrstio, bydd y plant yn cael eu chwistrellu gan ddiferion o liwiad bwyd, felly bydd hyn yn llanast GO IAWN. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association