Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All Star Challenges in Welsh

 • Text
 • Challenges
 • Planhigion
 • Swigod
 • Gwahanol
 • Bydd
 • Gweithgaredd
 • Mewn
 • Eich
 • Wneud
 • Wedi
 • Cosmic
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-Star-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Swigod Gwych Cerdyn

Swigod Gwych Cerdyn Gweithgareddd Mae Cosmic yn llawn cyffro. Heddiw yw ei ben-blwydd! Ei anrheg yw peiriant swigod porffor, disglair mawr. Pan fydd yn troi'r ddolen, bydd dwsinau a dwsinau o swigod yn arnofio i'r awyr. Daw Gem i ddymuno pen-blwydd hapus iddo. Mae Cosmic yn dangos iddi sut mae ei beiriant swigod newydd yn gweithio. “Dyna swigod hyfryd!” Mae Gem yn gweiddi, wrth iddi hi neidio o gwmpas gan geisio eu dal. “Maen nhw'n iawn," medd Cosmic. “Ond mae bob un yr un siâp ... Ac mae bob un yr un maint ... Ac mae bob un yr un lliw. Roeddwn i'n dymuno llawer o swigod gwahanol, ond bob un o'r rhain yr un fath. " "Mae'n rhaid y gallwch chi gwneud swigod gwahanol," medd Gem, gan edrych i mewn i ben y peiriant. "Efallai fod rhywbeth o'i le arno fe." 'Dydw i ddim yn siŵr,' medd Cosmic. Beth ydych chi'n ei gredu? Eichher Allwch chi ddod o hyd i ffordd o chwythu swigod gwahanol i Cosmic? Mae Cosmic yn meddwl y gallwch chi wneud swigod â siapiau gwahanol Mae Gem yn meddwl y gallwch chi wneud swigod â meintiau gwahanol Mae Anti Stella'n meddwl y gallwch chi wneud swigod â lliwiau gwahanol

Trafodwch Ydych chi erioed wedi chwythu swigod? Ydych chi'n meddwl eu bod oll yr un fath? Dechrau arni Rhowch ychydig o hylif swigod mewn powlen neu hambwrdd. Defnyddiwch welltyn i chwythu swigod. Peidiwch â rhannu'ch gwelltyn ag unrhyw un arall. Rhowch ben y gwelltyn yn yr hylif. Codwch e. Nawr chwythwch ar eich gwelltyn i wneud swigen. Ceisiwch chwythu'n ysgafn ac yna chwythu'n galetach. Sut mae'r swigod yn newid? Profwch eich syniadau Allwch chi feddwl am ddulliau eraill o ddysgu am swigod? Rhannwch eich syniadau Fe allech chi gael cystadleuaeth swigod i weld faint o wahanol fathau o swigod y gallwch chi eu chwythu. Pethau ychwanegol i'w gwneud Darganfyddwch am faint o amser y gallwch chi gadw swigen cyn iddo fyrstio. Darganfyddwch a yw swigod yn arnofio neu'n syrthio i'r llawr. Darganfyddwch am faint o amser y gallwch chi gadw swigen yn yr awyr. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association