Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
3 years ago

All Star Challenges in Welsh

 • Text
 • Challenges
 • Planhigion
 • Swigod
 • Gwahanol
 • Bydd
 • Gweithgaredd
 • Mewn
 • Eich
 • Wneud
 • Wedi
 • Cosmic
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-Star-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Llanast Mwdlyd Cerdyn y

Llanast Mwdlyd Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant feddwl am ddeunyddiau golchi. Mae Gem a Cosmic ar eu ffordd MUDDY i barti'r MESS ysgol. O na, trychineb! Mae Gem wedi cwympo gan lanio mewn pwdl mwdlyd. Mae ei chrys-T yn frwnt iawn. Beth all hi ei wneud Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Feddwl am y dull gorau o lanhau mwd oddi ar grys-t • Profi gwahanol ddulliau ac arsylwi pa mor dda maen nhw'n gweithio i gael gwared â'r mwd • Cofnodi eu canlyniadau a'u rhannu â'r grŵp Rhestr o adnoddau • Ffabrig - gallech chi adael i wahanol grwpiau ddefnyddio gwahanol ffabrigau • Powlenni • Powdwr golchi, sebon neu lanedydd - efallai y gallech chi brofi gwahanol frandiau • Dŵr cynnes ar gael • Camera a/neu ddeunyddiau gwneud posteri (dewisol) Beth i'w wneud 1. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y cerdyn gweithgaredd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi amser i'r plant siarad am eu syniadau. 2. Darllennwch y stori. Gofynnwch i'r plant siarad â chyfaill am y syniadau yn y cwestiynau a safbwyntiau Gem, Cosmic ac Anti Stella 3. Rhowch ffabrigau mwdlyd, sebon neu bowdwr golchi gwan i'r plant. Rhowch amser iddyn nhw siarad am sut y byddan nhw'n glanhau'r ffabrig lleidiog . 4. Gallech chi gasglu eu syniadau gwahanol ynghylch sut i lanhau'r ffabrig. Sut fyddan nhw'n profi'r syniadau hyn? Anogwch nhw i feddwl am brofion teg e.e. defnyddiwch yr un faint o ddŵr, ffabrig o'r un maint neu a ddylid troi'r ffabrigau o gwmpas. Anogwch nhw i ddefnyddio eu syniadau eu hunain. 5. Pan fyddan nhw wedi gorffen gallan nhw roi'r gwahanol samplau o ffabrig ar bodiwm yr enillwyr i ddangos pa rai yw'r glanaf. Gallai plant wneud poster, defnyddio ffotograffau neu drefnu samplau o ffabrig a nodiadau mewn arddangosfa. A allan nhw feddwl am unrhyw ddulliau eraill o lanhau'r ffabrig yn lân? 6. Mae gweithgareddau dilynol ar gael i'r plant sydd wedi gorffen neu sydd am wneud rhagor o ddarganfod gartref ac ennill sticer bonws.

Pethau i'w hystyried Dylai plant geisio glanhau'r ffabrig a llunio sylwadau syml am yr hyn sy'n digwydd. Mae llawer o gyfleoedd hefyd i helpu'r plant i feddwl am brofion teg yn yr ymchwiliad hwn. Beth allan nhw ei gadw'r un fath e.e. maint a math y ffabrig, faint o fwd, maint a thymheredd y dŵr (oni bai eu bod yn profi tymereddau gwahanol), a ddylid rhwbio'r deunydd, y nifer o weithiau mae'r ffabrig sych yn cael ei rwbio. Mynd gam ymhellach Mae sebon a phowdwr golchi'n helpu i godi'r baw o ddillad. Byddan nhw'n gwneud hyn trwy amgylchynu'r gronynnau baw a'u helpu i gymysgu â'r dŵr. Gall tymheredd y dŵr wneud gwahaniaeth. Mae rhai powdrau golchi'n cael eu cynllunio i weithio ar dymheredd isel (llai na 40 o C). Mae hyn yn helpu i leihau faint o ynni sydd ei angen i olchi pob llwyth o ddillad. Mae'n ddiddorol ceisio darganfod a yw'r holl honiadau a wneir ynghylch powdrau golchi yn wir. Allweddeiriau MESS • Glanedydd • sebon • samplo • ffabrig • glanhau Byddwch yn ofalus! Dylai'r dŵr fod ar dymheredd sy'n ddiogel i'w drin. Os yw plant yn golchi'r ffabrigau â llaw, defnyddiwch sebon neu lanedyddion gwan sydd ddim yn alergenig. Gall rhai powdrau MUDDY golchi achosi MESS llid ar y croen. Dylai plant wisgo menig diogelu. Sicrhewch nad yw'r powlenni'n rhy llawn o ddŵr er mwyn osgoi gollyngiadau ar y llawr. Mopiwch ollyngiadau er mwyn osgoi llithriadau Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association