Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All Star Challenges in Welsh

 • Text
 • Challenges
 • Planhigion
 • Swigod
 • Gwahanol
 • Bydd
 • Gweithgaredd
 • Mewn
 • Eich
 • Wneud
 • Wedi
 • Cosmic
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-Star-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

MUDDY MESS MUDDY MESS

MUDDY MESS MUDDY MESS Llanast Mwdlyd Cerdyn Gweithgareddd Mae Gem a Cosmic yn llawn cyffro. Heddiw yw diwrnod parti'r ysgol. Fe wnaethon nhw ymadael yn gynnar iawn, wedi'u gwisgo yn eu dillad parti. Mae wedi bod yn bwrw glaw ers dyddiau, ond nawr, HWRÊ, mae'r haul wedi ymddangos. Dyma ddiwrnod gwych am barti! Mae Gem mor awyddus i gyrraedd y parti mae hi'n sgipio ymlaen. “Arhoswch amdanaf i!” Mae Cosmic yn gweiddi. Ond dydy Gem ddm yn ei chlywed hi, mae hi'n rhy brysur yn dawnsio yn yr haul. Yn sydyn, SBLAT, mae Gem yn baglu ac yn syrthio i bwll mwdlyd. O na! Mae ei chrys-T newydd hyfryd wedi'i orchuddio â mwd. Beth all hi ei wneud? Yn ffodus MUDDY maen nhw'n MESSagos iawn at dŷ Anti Stella, felly maen nhw'n curo ar ei drws. "O diar," meddai Anti Stella, wrth iddi agor y drws. "Dyma lanast mwdlyd!" "Allwch chi fy nglanhau i eto ar gyfer y parti?" Mae Gem yn gofyn mewn llais trist, isel. "Rwy'n siŵr bod rhywbeth y gallwn ni ei wneud," meddai Anti Stella'n garedig. "Dewch i ni feddwl am rywbeth." Mae Gem yn meddwl y bydd y mwd yn brwsio oddi ar y crys pan fydd yn sych Mae Cosmic yn credu y gallai fod arnom ni angen sebon a dŵr Mae Anti Stella'n meddwl y bydd e'n rinsio allan â rhywfaint o ddŵr oer Ydych chi erioed wedi baeddu eich dillad? Sut wnaethoch chi eu glanhau?

Eichher Canfyddwch y dull gorau o lanhau dillad mwdlyd. Trafodwch Siaradwch â'ch cyfaill am sut i ganfod y dull gorau o lanhau'r dillad eto. Beth yw eich barn chi? Dechrau arni Rhowch ychydig o fwd ar 3 darn o ffabrig. Defnyddiwch yr un ffabrig a'r un faint o fwd. Golchwch 1 darn mewn dŵr oer, 1 mewn dŵr â sebon, a gadewch 1 i sychu, yna brwsiwch y mwd oddi arno. Ydy'r dŵr neu'r sebon yn glanhau'r mwd? A oedd eich prawf yn deg? Beth yn eich barn chi fyddai'n digwydd pe byddech chi'n defnyddio dŵr cynnes neu sebon gwahanol? . MUDDY MESS MUDDY MESS Profwch eich syniadau DY MESS A allwch chi feddwl am ddulliau eraillo geisio glanhau'r mwd? Rhannwch eich syniadau Gallech chiroi eichdeunyddiau ar y podiwm enillwyr. Rhowch yr un sy'n lanaf ar y brig. Neu gallech chi wneud poster ynglŷn â sut i lanhau dillad budr. Pethau ychwanegol i'w gwneud Rhowch gynnig arwahanolstaeniau e.e. saws tomato, sudd ffrwythau. Peidiwch â baeddu eich dillad eich hun! Canfyddwch a yw pob powdr golchi gystal â'i gilydd wrth lanhau pethau. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association