Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All Star Challenges in Welsh

 • Text
 • Challenges
 • Planhigion
 • Swigod
 • Gwahanol
 • Bydd
 • Gweithgaredd
 • Mewn
 • Eich
 • Wneud
 • Wedi
 • Cosmic
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-Star-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Gwneuthurwr Cerddoriaeth

Gwneuthurwr Cerddoriaeth Cerdyn y Trefnydd MUSIC MAKERS Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant feddwl sut y gwneir gwahanol seiniau. Mae Cosmic a Gem yn cael brecwast gydag Wncwl Astro. Mae Gem yn tapio pethau â'i llwy i wneud seiniau. Mae Cosmic yn sylwi bod yr alaw yn swnio'n wahanol ar ôl iddo dywallt sudd ffrwythau allan o'r botel ac ar ôl i'r mygiau gael eu llenwi â the. Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Feddwl pam mae'r botel yn gwneud gwahanol seiniau • Profi gwahanol feintiau o ddŵr mewn poteli ac arsylwi sut maen nhw'n newid y sain • Cofnodi eu canlyniadau a'u cyflwyno i'r grŵp. Rhestr o adnoddau • Nifer o boteli gwydr yr un fath • Cynhwysyddion gwydr neu botiau ychwanegol o wahanol feintiau e.e. potiau blodau, mygiau, cwpanau, gwydrynnau neu jariau • Llwyau, pensiliau neu dapwyr eraill • Tiwbiau ag un pen wedi'i selio a/neu boteli â gyddfau cul i chwythu drostynt e.e. poteli llaeth neu ddŵr. Bydd poteli gwin yn gweithio orau, os hoffech chi eu defnyddio. (dewisol) • Defnydd lliwiad bwyd (dewisol) Beth i'w wneud MUSIC MAKERS 1. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y CERDYN GWEITHGAREDD. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi amser i'r plant siarad am eu syniadau. 2. Darllennwch y stori. Gofynnwch i'r plant siarad â chyfaill am y syniadau yng nghwestiynau a safbwyntiau Gem, Cosmic ac Wncl Astro 3. Gallan nhw ddechrau trwy archwilio beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n newid faint o hylif sydd mewn potel. Bydd angen nifer o boteli sydd oll yr un faint ar y plant a dylen nhw eu tapio'n ysgafn â llwy. 4. Hefyd gallech chi roi pethau eraill iddynt i'w harchwilio e.e. poteli gwydr, jariau, gwydrynnau, tebotiau, mygiau neu botiau planhigion clai o wahanol faint. 5. Anogwch y plant i gydweithio â'u cyfaill i roi'r seiniau mewn trefn o nodau isel i nodau uchel. 6. A all y plant greu alaw syml a'i rhannu â phawb arall? 7. Mae gweithgareddau dilynol ar gael i blant sydd wedi gorffen neu sydd am wneud rhagor o ddarganfod gartref ac ennill sticer bonws.

Pethau i'w hystyried Pryd bynnag y gwneir sain, bydd rhywbeth yn dirgrynu. Gall sain deithio trwy aer, soledau neu hylif. Pan fyddwch chi'n tapio potel o ddŵr, bydd y dŵr yn dirgrynu. Po fwyaf fo'r dŵr yn y botel, yr isaf fydd y nod. Felly, gallwn ni greu nodau gwahanol (e.e. newid y traw) trwy newid faint o ddŵr sydd mewn potel. Ffordd arall o wneud sain yw dros pen uchaf potel â gwddf cul neu diwb wedi'i selio ar y gwaelod. Gwneir y sain gan aer sy'n dirgrynu yn y botel. Po fwyaf fo'r aer yn y botel, yr isaf fydd y nodyn. Felly, mae potel sydd bron yn llawn yn gwneud nodyn isel wrth ei thapio a nodyn uchel pan fyddwch chi'n chwythu drosti. Nid yw cynwysyddion wedi'u cracio neu wrthrychau sy'n cyffwrdd â'i gilydd yn cynhyrchu nodau clir. Mae'n dda i blant ddarganfod hyn eu hunain. Os yw'n effeithio ar eu harchwiliad, mae'n werth ei amlygu iddyn nhw. Mynd gam ymhellach Bydd pethau eraill yn cynhyrchu sain wrth eu tapio, eu chwythu neu eu plycio. Gall tiwbiau, potiau blodau clai, cwpanau, MUSIC mygiau MAKERS MUSIC neu gynwysyddion MAKERSgwydr o wahanol faint oll MUSIC gynhyrchu nodau gwahanol. Bydd llinyn, dolenni 'lastig neu brennau mesur o wahanol hyd yn gwneud seiniau gwahanol wrth eu plycio. Allweddeiriau • Sain • Dirgrynu • Cerddoriaeth • Traw Byddwch yn ofalus! Mae angen defnyddio gwydr yn ofalus. Gwiriwch bolisi eich sefydliad ynghylch defnyddio gwydr. Cliriwch ollyngiadau dŵr a thoriadau'n gyflym. Anogwch blant i dapio'n ysgafn. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association