Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All Star Challenges in Welsh

 • Text
 • Challenges
 • Planhigion
 • Swigod
 • Gwahanol
 • Bydd
 • Gweithgaredd
 • Mewn
 • Eich
 • Wneud
 • Wedi
 • Cosmic
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-Star-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

MUSIC MAKERS MUSIC

MUSIC MAKERS MUSIC MAKERS Gwneuthurwr Cerddoriaeth Cerdyn Gweithgareddd Mae Cosmic a Gem yn cael brecwast gydag Wncwl Astro. Mae Cosmic yn codi'r sudd ffrwythau o'r oergell. Clync yw sŵn y botel wrth iddo ei rhoi i lawr. Mae gan Gem syniad. Mae hi'n dechrau tapio pethau'n ysgafn â'i llwy. Clinc, clinc, clinc yw sŵn ei mwg. Clec, clec, clec yw sŵn y tebot. Clyng, clyng, clyng yw sŵn y botel sudd ffrwythau. Tinc, tinc, tinc yw sŵn gwydryn Cosmic. "Rydych chi'n wneuthurwr cerddoriaeth gwych y bore yma, Gem bach," medd Wncwl Astro, wrth iddo arllwys te i'r mygiau. "Hei, roedd honna'n alaw wahanol! Sut wnaethoch chi hynny? " mae Cosmic yn gofyn. MUSIC "Dw MAKERS i ddim yn gwybod," medd Gem. "Dw i ddim yn siŵr chwaith," mae Wncwl Astro yn ychwanegu. "Dewch i ni ddarganfod ac yna gallwn ni chwarae alaw. Mae Cosmic yn llenwi ei wydr bron i'r ymyl â sudd oren. "Chwaraewch hi eto, Gem," meddai. Felly mae Gem yn chwarae eto. Tsiync, tsiync, tsiync yw sŵn y mwg. Plinc, plinc, plinc yw sŵn y tebot. Cling, cling, cling yw sŵn y botel sudd ffrwythau. Tync, tync, tync yw sŵn gwydryn Comsic. Ydych chi erioed wedi gwneud cerddoriaeth trwy dapio pethau? Mae Gem yn credu y bydd y nodyn yn uwch pan fydd y botel sudd ffrwythau bron yn wag Mae Cosmic yn credu y bydd y nodyn yn uwch pan fydd y botel sudd ffrwythau bron yn llawn Mae Wncwl Astro yn meddwl bod maint y botel yn gwneud gwahaniaeth A wnaethoch chi ganfod dulliau i newid y sain? Eichher Darganfyddwch pam fod alaw Gem wedi newid a sut i wneud cerddoriaeth.

Trafodwch Siaradwch â'ch cyfaill am y dull gorau i ddarganfod pam mae'r alaw wedi newid. Beth yw eich barn chi? Dechrau arni Casglwch boteli gwydr sydd oll yr un maint. Rhowch symiau gwahanol o ddŵr ym mhob un. Tapiwch ar y poteli i ganfod pa sain maen nhw'n ei gwneud. Allwch chi eu rhoi mewn trefn o'r nodyn isaf i'r uchaf? Byddwch chi wedi gwneud offeryn cerdd. MUSIC MAKERS Profwch eich syniadau A allwch chi feddwl am unrhyw bethau eraill y gallech chi eu defnyddio i wneud cerddoriaeth? Beth am boteli o faint gwahanol? Rhannwch eich syniadau Rhowch gynnig ar dapio alaw. Os nad yw'r sain yn hollol iawn, ceisiwch ychwanegu ychydig yn rhagor o ddŵr neu wagio rhywfaint o'r botel i wneud y sain sydd arnoch chi ei angen. Gallech chi wneud arddangosfa â'ch offerynnau. Ceisiwch wneud iddyn nhw ymddangos yn ddiddorol trwy ychwanegu dŵr lliw neu drwy eu haddurno. Pethau ychwanegol i'w gwneud Ceisiwch chwythu dros dopiau'r poteli. Rhowch gynnig ar dapio pethau eraill fel mygiau, jariau, cwpanau, gwydrynnau a photiau blodau. Canfyddwch beth arall y gallwch chi ei wneud i wneud sain gerddorol. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association