Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All Star Challenges in Welsh

 • Text
 • Challenges
 • Planhigion
 • Swigod
 • Gwahanol
 • Bydd
 • Gweithgaredd
 • Mewn
 • Eich
 • Wneud
 • Wedi
 • Cosmic
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-Star-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Dechrau defnyddio CREST

Dechrau defnyddio CREST Star Mae'r gweithgareddau yn y pecyn hwn wedi'u dewis o'n llyfrgell o heriau CREST Star. Mae angen i blant gwblhau wyth her i ennill Gwobr CREST Star. Os hoffech, gallwch chi ddewis heriau o wahanol becynnau, cyn belled â bod plant yn cwblhau wyth her Star. Paratoi 1. Dechreuwch trwy gofrestru am gyfrif CREST: www.crestawards.org/sign-in 2. Dewiswch Star Award a lawrlwythwch y Pasbort Star. 3. Dewiswch 8 her Star o'r pecyn hwn. 4. Defnyddiwch gardiau’r Trefnydd yn y pecyn hwn i baratoi ar gyfer pob her. Gweithiwch trwy’r heriau sydd yn y pecyn hwn 1. Bydd pob her yn cymryd 45 munud i awr ac yn cynnwys ymchwilio ymarferol, gwneud penderfyniadau a thrafodaeth grŵ p. 2. Darllenwch y stori ar y Cerdyn Gweithgaredd gyda'ch grŵ p a chyflwynwch yr her. 3. Rhowch gopi o'r Cerdyn Gweithgaredd i bob grŵ p o blant i'w tywys trwy'r ymchwiliad. 4. Gall plant ddefnyddio eu Pasbort i gadw golwg ar yr heriau y maent wedi'u cwblhau. 5. 6. Llongyfarchiadau ar gwblhau CREST Star! Os hoffech ddefnyddio'ch gweithgareddau eich hun, mae hynny'n iawn! Darganfyddwch fwy am sut y dylai gweithgaredd Star edrych yma: help.crestawards.org/portal/en/ kb/articles/star-and-superstaractivity-structure Beth nesaf? Beth am herio plant ymhellach a rhoi cynnig ar CREST SuperStar nesaf? Gallwch ddarganfod mwy a lawrlwytho'r holl adnoddau sydd eu hangen arnoch yma: www.crestawards.org/Crest-Superstar Anogwch eraill i gymryd rhan mewn prosiectau CREST. I gael mwy o syniadau ar sut i ddechrau ewch i: www.crestawards.org Awarded to of on Professor Dame Julia M Goodfellow DBE, CBE, FMedSci, FInstP Chair of the British Science Association British Science Association Registered Charity No. 212479 and SC039236 Managed by: Supported by:

Cynnwys Gweithgaredd Antur Anifeiliaid Yn Amlwg Yn Ddiogel Swigod Gwych Bag Darganfod Llanast Mwdlyd Gwneuthurwr Cerddoriaeth Problem a Phegiau Ditectifs Planhigion Esgidiau Llithrig Tudalen 4 8 12 16 20 24 28 32 36

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association