Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
3 years ago

All Star Challenges in Welsh

 • Text
 • Challenges
 • Planhigion
 • Swigod
 • Gwahanol
 • Bydd
 • Gweithgaredd
 • Mewn
 • Eich
 • Wneud
 • Wedi
 • Cosmic
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-Star-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

PEGGY PROBLEM PEGGY

PEGGY PROBLEM PEGGY PROBLEM Problem â Phegiau PEGGY PROBLEM Cerdyn Gweithgareddd Mae Anti Stella yn edrych allan o ffenestr ei chegin. "Cynnes a gwyntog. . . mae'n ymddangos fel y diwrnod golchi perffaith," meddai hi wrth iddi dorchi ei llewys i olchi ei dillad. PEGGY PROBLEM Pan maen pob un yn lân, mae hi'n cludo'r pentwr trwm, gwlyb allan o'r tŷ i'w hongian ar y lein ddillad i sychu. Mae wynebau cyfeillgar Cosmic a Gem yn ymddangos wrth gât yr ardd. “Mewn da bryd i helpu,” mae Anti Stella yn gwenu ac yn fuan llenwir y lein ddillad â chrysau-T, hosanau, sgerti a siwmperi. Mae'r tri ohonyn nhw'n mynd i mewn i'r tŷ am wydryn haeddiannol o sudd afalau. “O na!” Mae Cosmic yn gweiddi'n syn, “Mae rhai o'r dillad wedi syrthio oddi ar y lein ddillad ar y glaswellt! Dwi ddim yn meddwl fod eich pegiau dillad yn ddigon cryf i ddal y dillad trwm, gwlyb.” “Mae gennym ni wahanol begiau dillad gartref, efallai y bydden nhw'n well,” mae Gem yn ei awgrymu, gan edrych yn feddylgar. “Fe allen ni eu profi i chi, Anti Stella,” maen nhw'n cynnig yn eiddgar. Mae Anti Stella yn meddwl y bydd gan beg â sbring y gafael mwyaf Mae Cosmic yn credu y bydd gan bob peg plastig afael tynn Mae Gem yn credu y gallai pegiau pren fod yn well oherwydd mae hi'n meddwl bod pren yn gryfach Ydych chi erioed wedi helpu i hongian dillad i sychu gartref? Pa fath o begiau dillad wnaethoch chi eu defnyddio? Eichher Chwiliwch am wahanol fathau o begiau dillad a chanfyddwch pa rai sy'n dda i ddal dillad ar y lein.

Trafodwch Cynlluniwch gyda chyfaill sut allwch chi brofi gwahanol fathau o begiau dillad. Sut ydych chi'n mynd i ddarganfod pa begiau sydd yn gryf ac yn gafael yn dda ar bethau? Dechrau arni Casglwch wahanol fathau o begiau dillad. Gwnewch eich lein ddillad eich hun â rhaff neu linyn sgipio tenau neu linyn. Peidiwch â'i gosod yn rhy uchel. Dewiswch un peg i hongian hosan hir ar y lein ddillad. Daliwch ati i lenwi'r hosan â chwpanau o dywod nes ei bod yn syrthio oddi ar y lein ddillad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw golwg ar faint o gwpanau o dywod rydych chi'n eu defnyddio! Rhowch gynnig ar begiau eraill i weld pa fath sy'n gafael gryfaf (sy'n gallu dal y cyfanswm mwyaf o dywod yn yr hosan). Cadwch yn glir o'r hosanau sy'n syrthio a pheidiwch â rhwbio'ch llygaid â bysedd tywodlyd. Profwch eich syniadau A allwch feddwl am ddulliau eraill o brofi pegiau dillad? Rhannwch eich syniadau PEGGY PROBLEM Rhowch y pegiau gorau ar bodiwm yr enillwyr neu paentiwch lun o'ch profion. Gallwch chi ddefnyddio'r peg gorau i hongian eich llun ar y lein ddillad nes bod y paent yn sychu. Pethau ychwanegol i'w gwneud Darganfyddwch a yw dillad yn sychu'n well ar ddiwrnod gwyntog neu ddiwrnod llonydd. Darganfyddwch a yw rhai dillad yn sychu'n gyflymach nag eraill. Ceisiwch ganfod sut i sychu dillad ar ddiwrnod glawiog. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association