Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
3 years ago

All Star Challenges in Welsh

 • Text
 • Challenges
 • Planhigion
 • Swigod
 • Gwahanol
 • Bydd
 • Gweithgaredd
 • Mewn
 • Eich
 • Wneud
 • Wedi
 • Cosmic
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-Star-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

PLANT DETECTIVE

PLANT DETECTIVE Ditectifs Planhigion Cerdyn Gweithgareddd Mae Cosmic yn cerdded ar hyd y stryd i gwrdd â Gem yn y siopau. Ar y ffordd mae'n sylwi ar blanhigyn yn ymwthio allan o grac yn y palmant. Dyna gyffrous! Fel arfer bydd planhigion yn tyfu mewn gerddi, nid mewn palmentydd. Sut daeth y planhigyn yno? Mae'n credu efallai fod rhywun wedi ei ollwng wrth iddyn nhw gerdded heibio, ond pwy? Mae Cosmic yn rhedeg i ofyn i Gem ei helpu i ddatrys y dirgelwch. Mae hi'n siŵr o wybod yr ateb. Mae Cosmic yn egluro beth mae e wedi'i ddarganfod, ond dydy Gem ddim yn siŵr sut mae'r planhigyn wedi cyrraedd yno chwaith. Mae hi'n meddwl a allai'r planhigyn fod wedi tyfu o hedyn o dan y palmant, ond pwy allai fod wedi plannu'r hedyn? Mae Cosmic a Gem yn gwybod bod rhaid iddyn nhw chwilio am gliwiau i ddatrys dirgelwch. Maen nhw ar bigau'r drain i ddechrau chwilio. Mae Anti Stella wrth ei bodd â phlanhigion, felly mae hi'n dod i'w helpu. Ond ble fyddan nhw'n dechrau? A allwch chi fod yn dditectifs planhigion a helpu i ganfod cliwiau ynghylch planhigion sy'n tyfu mewn mannau anarferol? PLANT DETECTIVE Ble rydych chi wedi gweld planhigion yn tyfu? Ydych chi erioed wedi gweld unrhyw blanhigion sy'n tyfu mewn palmant? Eichher Byddwch yn dditectif planhigion a helpwch Cosmic a Gem i ddatrys y dirgelwch ynghylch ble mae planhigion yn tyfu.

Trafodwch Siaradwch â'ch cyfaill a chynlluniwch ble y byddwch chi'n mynd ar eich helfa blanhigion. Dechrau arni Chwiliwch yn fanwl y tu allan. Edrychwch i fyny ac i lawr, mewn corneli, ar adeiladau a darnau o dir. Cofiwch, gallai cliwiau am blanhigion gael eu cuddio yn unrhyw le! Allwch chi ganfod unrhyw blanhigion â blodau? Ble yw'r lle rhyfeddaf y gallwch chi ganfod planhigyn yn tyfu? Ydych chi'n sylwi ar unrhyw beth ynghylch ble rydych chi'n canfod planhigion yn tyfu? Sut allwch chi sicrhau bod pawb yn cadw'n ddiogel? Profwch eich syniadau Os byddwch chi'n canfod unrhyw blanhigion, a allwch chi ganfod sut maen nhw wedi cyrraedd yno? Rhannwch eich syniadau Tynnwch ffotograffauau neu wneud lluniau o'r planhigion y dewch chi o hyd iddyn nhw i greu albwm ditectif planhigion. Nodwch ar fap lle gwnaethoch chi ganfod y planhigion. Pethau ychwanegol i'w gwneud Ceisiwch ddarganfod enwau'r planhigion rydych chi wedi'u canfod. Ceisiwch ddarganfod a oes ar blanhigion angen pridd i dyfu bob amser. A fyddech chi'n canfod planhigion gwahanol ar wahanol adegau'r flwyddyn? Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association