Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All Star Challenges in Welsh

 • Text
 • Challenges
 • Planhigion
 • Swigod
 • Gwahanol
 • Bydd
 • Gweithgaredd
 • Mewn
 • Eich
 • Wneud
 • Wedi
 • Cosmic
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-Star-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

SLIPPERY SHOES Esgidiau

SLIPPERY SHOES Esgidiau Llithrig Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant feddwl am ffrithiant. Wps! Mae Gem a Cosmic wedi llithro ar y llawr. Helpwch nhw i ddysgu sut i sicrhau na fydd yn digwydd eto. Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: SLIPPERY SHOES • Feddwl pam mae'r esgidiau wedi llithro ar y llawr • Prfi gwahanol esgidiau ac arsylwi pa rai yw'r rhai mwyaf llithrig a lleiaf llithrig • Cofnodi eu canlyniadau a'u rhannu â'r grŵp. Rhestr o adnoddau • Casgliad o esgidiau i'w didoli a'u profi - gallai plant ddod â rhai o'u hesgidiau eu hunain i mewn • Ramp llydan e.g. silff, bwrdd gwyn, hambwrdd • Defnyddiau gwahanol i orchuddio'r ramp (dewisol) • Dalennau podiwm – www.britishscienceassociation.org/creststar Beth i'w wneud 1. Dilynwch y strwythur ar y CERDYN GWEITHGAREDD. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi amser i blant siarad am eu syniadau. 2. Darllenwch y stori. Yna gofynnwch i'r plant siarad â chyfaill am gwestiynau a safbwyntiau Cosmic, Gem a'r Gofalwr. 3. Bydd ar bob grŵp angen esgidiau i'w didoli a phrofi. 4. Eglurwch sut y gallen nhw brofi'r esgidiau ond anogwch hwy i ddefnyddio eu syniadau eu hunain hefyd. 5. Pan fyddan nhw wedi gorffen rhowch yr esgidiau ar bodiwm yr enillwyr a siaradwch am pam mai hwy oedd yr esgidiau gorau. Hefyd gallen nhw dynnu ffotograffau tra'n gwisgo esgidiau llithrig a rhai nad ydyn nhw'n llithrig neu dynnu llun o Cosmic a Gem yn gwisgo'r esgidiau gwrthlithro. 6. Mae gweithgareddau dilynol ar gyfer plant sydd wedi gorffen neu sydd am wneud rhagor o ddarganfod gartref ac ennill sticer bonws.

Pethau i'w hystyried Efallai y bydd y plant yn dymuno archwilio llithro'r esgidiau ar y ramp yn gyntaf cyn iddyn nhw brofi pob esgid yn systematig. Mae'n dda i blant yn penderfynu defnyddio eu ramp mewn gwahanol ddulliau i'r un a awgrymir ar y CERDYN GWEITHGAREDD. Efallai y byddan nhw'n ceisio codi'r ramp i weld pryd bydd yr esgidiau'n llithro. Efallai y byddan nhw'n profi dwy esgid ar y tro. Efallai y byddan nhw'n ceisio newid arwyneb y ramp i weld pam bod Cosmic a Gem wedi llithro ar lawr y neuadd ond nid ar y carped yn y coridor. Mynd gam ymhellach SLIPPERY SHOES Mae ffrithiant rhwng arwynebau yn atal pethau rhag llithro. Os yw esgidiau ac arwynebau'n llyfn iawn, mae'n annhebygol y bydd llawer o ffrithiant. Os yw'r naill arwyneb neu'r llall yn cael ei arwhau ychydig, yn gyffredinol bydd yr esgidiau'n gafael yn well. Mae esgidiau â sodlau uchel yn llithrig gan nad oes ganddyn nhw lawer o wyneb yn cyffwrdd â'r ddaear. Gall rhai esgidiau glaw lithro'n hawdd hefyd oherwydd eu bod wedi'u cynllunio i gael eu defnyddio mewn amgylchiadau mwdlyd, nid ar arwynebau llyfn. Bydd newid arwyneb y llawr yn gwneud gwahaniaeth amlwg i lithro. Mae llathrydd yn lleihau ffrithiant. Mae carped yn llawer mwy garw, sy'n cynyddu ffrithiant. Allweddeiriau • Ffrithiant • Llithro • Arwynebau Byddwch yn ofalus! Byddwch yn ofalus ynghylch plant sy'n rhoi cynnig ar wneud y gweithgaredd go iawn ar lawr llithrig. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association