Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
3 years ago

All Star Challenges in Welsh

 • Text
 • Challenges
 • Planhigion
 • Swigod
 • Gwahanol
 • Bydd
 • Gweithgaredd
 • Mewn
 • Eich
 • Wneud
 • Wedi
 • Cosmic
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-Star-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

SHOES Esgidiau Llithrig

SHOES Esgidiau Llithrig Cerdyn Gweithgareddd Mae Gem yn hwyr iawn. Mae'n ddiwrnod gwlyb ac mae Gem yn gwisgo ei hesgidiau glaw i fynd i'r ysgol. Mae hi'n codi llaw i'w thad, yn troi o gwmpas ac yn rhedeg i lawr y coridor i'r neuadd. SBLAT!! Mae traed Gem yn codi i'r awyr ac mae hi'n syrthio'n drwm ar lawr y neuadd. Mae Cosmic yn hwyr hefyd. Mae e'n rhedeg i mewn i'r neuadd. “Byddwch yn ofalus!” mae Gem yn gweiddi. Rhy hwyr, SBLAT!! Mae Cosmic yn llithro ar y llawr hefyd. "Beth ddigwyddodd?" mae Cosmic yn holi Gem. "Dw i'n credu bod y gofalwr wedi gwneud rhywbeth i'r llawr," medd Gem. Y SHOES "Dw i'n credu bod gennych chi esgidiau llithrig!" medd y gofalwr. Mae Cosmic a Gem yn edrych ar eu hesgidiau. Yna maen nhw'n rhwbio eu cleisiau ac yn meddwl sut y gallan nhw atal hyn rhag digwydd eto. Ydych chi'n meddwl y gallwch chi eu helpu? Ydych chi erioed wedi llithro? Pam ddigwyddodd hyn? Pam ydych chi'n meddwl bod Gem a Cosmic wedi llithro? Mae Gem yn credu fod hynny wedi digwydd oherwydd mae'r llawr wedi'i wneud o bren Mae Cosmic yn credu bod y gofalwr wedi rhoi cwyr ar y llawr Mae'r gofalwr yn credu mai'r math o esgidiau maen nhw'n eu gwisgo yw'r rheswm Eichher Mae gan Gem syniad gwych - cynnal cystadleuaeth i ganfod yr esgid wrthlithro orau

Trafodwch Siaradwch â'ch cyfaill am yr esgid fydd orau yn eich barn chi - ceisiwch ddewis un rhyngoch chi. Dechrau arni Gosodwch ramp. Rhowch ddwy esgid ar y ramp a cheisiwch ddarganfod pa un sydd ddim yn llithrig iawn. Daliwch i geisio nes i chi ganfod yr esgid wrthlithro orau. Sut allwch chi sicrhau bod popeth yn deg? PERY SHOES Profwch eich syniadau Allwch chi feddwl am ddulliau eraill o ddarganfod? Rhannwch eich syniadau Rhowch eich esgid orau ar y podiwm enillwyr. Pethau ychwanegol i'w gwneud Dysgwch ragor am esgidiau at wahanol ddibenion. A oes angen i rai esgidiau fod yn llithrig? A allwch chi ddarganfod gwahanol ddulliau o atal arwynebau rhag bod yn llithrig? Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association