Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All Star Challenges in Welsh

 • Text
 • Challenges
 • Planhigion
 • Swigod
 • Gwahanol
 • Bydd
 • Gweithgaredd
 • Mewn
 • Eich
 • Wneud
 • Wedi
 • Cosmic
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-Star-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Yn Amlwg Yn Ddiogel

Yn Amlwg Yn Ddiogel Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant feddwl am adlewyrchu a golau. Mae gan Gem feic newydd! Gofynnir i blant helpu Cosmic a Gem i ganfod a allan nhw wisgo rhywbeth a fydd yn eu helpu i fod yn fwy amlwg yn y tywyllwch. Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Brofi gwahanol ddeunyddiau i weld pa mor adlewyrchol ydyn nhw • Profi i weld a yw newidynnau eraill yn gwneud gwahaniaeth i adlewyrchedd • Cofnodi eu canlyniadau a'u rhannu â'r grŵp. Rhestr o adnoddau Gallech chi ofyn i blant ymlaen llaw i ddod â pethau maen nhw'n meddwl y byddan nhw'n eu helpu i fod yn amlwg yn y tywyllwch. • Amrywiaeth o wahanol ddeunyddiau e.e. crysau-T neu ffabrigau o wahanol liw, rhwymynnau breichiau sy'n adlewyrchu, ffoil, papur sgleiniog, papur du, gwrthrychau â lliw tywyll/golau • Tortshis • Lle y gallwch chi ei dywyllu'n rhannol Beth i'w wneud 1. Cyflwyno'r gweithgaredd gan ddefnyddio stori Cosmic a Gem. Gofyn i'r plant beth maen nhw'n meddwl y bydd yn eu helpu i fod yn amlwg yn y tywyllwch. Rhoi cardiau gweithgaredd a chyfarpar i'r plant. 3. Esbonio y byddan nhw'n defnyddio'r adnoddau a ddarperir i brofi'r ffordd orau i gael eu gweld yn y tywyllwch. 4. Annog plant i drafod eu syniadau a sut i gynnal eu hymchwiliadau. Cwestiynau symbylu: • Pa ddeunyddiau fyddan nhw'n eu profi? • Sut fyddan nhw'n profi i weld a ydyn nhw'n adlewyrchol? • Sut fyddan nhw'n sicrhau bod eu prawf yn deg? • Sut fyddan nhw'n cofnodi eu canlyniadau? 5. Cynorthwywch blant i gynnal eu profion a gwneud eu cofnodion eu hunain o'u canlyniadau. 6. Gofynnwch i'r plant gyflwyno eu canfyddiadau i weddill y grŵp; gallan nhw fod mor greadigol yn eu cyflwyniad ag y dymunan nhw.

Pethau i'w hystyried Mae rhai pethau'n cynhyrchu golau, e.e. lamp, yr Haul Rydyn ni'n galw'r rhain yn ffynonellau golau. Gall pethau eraill adlewyrchu golau, ond dydyn nhw ddim yn cynhyrchu eu golau eu hunain, e.e. drych, ffoil alwminiwm, crys-T gwyn. Rydyn ni'n galw'r rhain yn adlewyrchwyr. Mae rhai lliwiau'n adlewyrchu mwy o olau nag eraill. Mae gwyn yn haws i'w weld na choch; mae coch yn haws i'w weld na du. Gwelir adlewyrchwyr os oes ffynhonnell o olau. Hyd yn oed ar nos 'dywyll' fel arfer mae golau o gwmpas, yn arbennig mewn trefi. Efallai y bydd adlewyrchydd da yn weladwy ar nos dywyll oherwydd hyn. Hefyd bydd llygaid cath a stribedi adlewyrcholol yn adlewyrchu goleuadau ceir. Felly bydd angen i Cosmic a Gem wisgo rhywbeth â lliw golau neu sgleiniog i fod yn ddiogel yn y tywyllwch. Hefyd mae angen iddyn nhw gael goleuadau ar eu beiciau. Allweddeiriau •Adlewyrchu • Ffynhonnell • Golau • Diogelwch Byddwch yn ofalus! ! Gwnewch yn siŵr nad yw plant yn crwydro o gwmpas yn y tywyllwch â gwrthrychau miniog. Gwnewch yn siŵr bod yr ardal wedi'i chlirio o rwystrau a sylweddau peryglus Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association