Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Creaduriaid Cuddliw

Creaduriaid Cuddliw Cerdyn Gweithgareddd At: Chi Oddi wrth: Corina Pwnc: Creaduriaid Cuddliw Annwyl Ymchwilwyr, Help! Sut fydd creaduriaid yn cuddliwio eu hunain? Dw i'n gwybod bod creaduriaid clyfar yn defnyddio cuddliw i'w hamddiffyn eu hunain rhag perygl. Maen nhw'n anodd eu gweld er nad ydyn nhw'n cuddio o dan unrhyw beth - yn union fel Wally yn y llyfrau Where’s Wally! Ond beth hoffwn i wybod yw sut fyddan nhw'n gwneud hynny? Allwch chi fy helpu? Corina Wedi'i Drysu Eichher Helpwch Corina i ddysgu sut mae creaduriaid gwahanol yn cael eu cuddliwio trwy chwarae'r Gêm Cuddliw Clyfar. Trafodwch Mae arnoch chi angen siâp glöyn byw brown neu lwyd a darn o linyn gwyn fel y gallwch chi ddechrau archwilio'ch syniadau. Ceisiwch roi pob un ohonyn nhw mewn gwahanol leoedd. Ble maen nhw'n anodd eu gweld? Beth ydych chi'n credu yw'r rheswm am hyn? Ble gellir eu gweld yn hawdd iawn? Beth ydych chi'n credu yw'r rheswm am hyn? Allwch chi wneud pethau eraill i helpu i'w cuddliwio?

Dechrau arni Bydd rhai anifeiliaid, megis nadredd, yn defnyddio patrymau i guddio. Bydd eraill, fel pryfed brigyn, yn defnyddio eu siâp i geisio aros yn gudd. Mae dulliau eraill o guddliwio hefyd. Beth os byddwch chi'n newid lliw pethau? Beth am eu siâp? Allwch chi weld patrwm a allai fod o gymorth? A yw rhai mannau'n well nag eraill? Dewch i ni chwarae'r gêm guddliw: Mae gennych bethau i'w cuddio ond ni chaniateir i chi eu gorchuddio. Does gennych chi ddim llawer o amser. Ble fydd y lle gorau i'w cuddio? A fydd unrhyw un yn gallu dod o hyd iddyn nhw? Profwch eich syniadau Beth oedd y patrymau cuddliw gorau? Gallech chi gofnodi'ch canlyniadau mewn tabl fel hwn: Pa mor dda oedd y patrwm hwn wedi'i guddio? Streipiau Dim patrwm Smotiau Rhannwch eich syniadau Gallech chi dynnu lluniau i'w hanfon at Corina. Gallech chi wneud poster yn dangos creaduriaid gan ddefnyddio gwahanol fathau o guddliw. Pethau ychwanegol i'w gwneud Dysgwch ragor am greaduriaid sy'n defnyddio cuddliw a pham. Darganfyddwch pam mae rhai anifeiliaid benywaidd yn cael eu cuddliwio'n well na rhai gwrywaidd. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association