Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
2 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Swyno Mwydod Cerdyn y

Swyno Mwydod Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant ystyried mwydod a dirgryniadau. Mae tref Willaston, Swydd Gaer, yn cynnal pencampwriaeth swyno mwydod. A all y plant ymchwilio sut i gael y mwydod allan o'r ddaear? Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Feddwl am sut i greu dirgryniadau i swyno mwydod • Arbrofi â gwahanol ddulliau o swyno mwydod WORM allan CHARMING o'r ddaear • Cofnodi eu canlyniadau a'u cyflwyno i'w rhannu â'r grŵp. Rhestr o adnoddau • Bwcedi o ddŵr i wlychu'r ddaear. • Llinyn, prennau mesur metr, pegiau i fachu'r llinyn mewn sgwariau ar y cae. Gallech chi ddefnyddio cylchoedd Addysg Gorfforol mawr neu rywbeth tebyg yn lle hynny. • Cynhwysyddin pridd, mwsogl neu gompost llaith i roi'r mwydod wedi'u swyno ynddyn nhw. • Amserwyr • Detholiad o wrthrychau i'r plant ddewis o'u plith - e.e. ffyrc gardd neu hen ffyrc cegin i'w seinio, drymiau neu offerynnau cerddorol eraill y gellir eu taro. Offerynnau cerddorol y gellir eu chwythu, batiau rownderi neu rywbeth tebyg i daro'r ddaear, hambyrddau neu rywbeth metelaidd neu bren i neidio neu dap-ddawnsio arnyn nhw ac ati - mae croeso i chi ddefnyddio'ch dychymyg. WORM CHARMING

Beth i'w wneud 1. Darllenwch y CERDYN GWEITHGAREDD er mwyn ymgyfarwyddo â'r gweithgaredd. Efallai y bydd gwefannau swyno mwydod yn ddefnyddiol ichi hefyd. 2. Gwiriwch y rhestr Adnoddau i sicrhau bod gennych yr adnoddau cywir. Efallai y bydd angen i chi wlychu'r ddaear ymlaen llaw os yw hi wedi bod yn sych iawn. 3. Gosodwch yr olygfa trwy drafod y stori newyddion gyda'r plant. 4. Anogwch dimau bach o blant (parau neu drioedd sydd orau) i benderfynu ble a sut y byddan nhw'n swyno'r mwydod. Efallai y bydd ar rai angen awgrymiadau i ddechrau. Gallen nhw ddefnyddio gwefan swyno mwydod i gael syniadau. 5. Sicrhewch eu bod wedi meddwl am wneud cymariaethau teg e.e. yr un llecyn o bridd a'r un faint o amser. Gallech ei redeg fel cystadleuaeth. 6. Atgoffwch nhw am drin y mwydod yn ysgafn a chadw'r mwydod a hwy eu hunain yn ddiogel. 7. Dosbarthwch botiau o bridd llaith, bwced o ddŵr a gadewch i'r swyno mwydod ddechrau! 8. Fe allech chi neu'r plant dynnu ffotograffau o'r broses. 9. Anogwch y plant i edrych ar y mwydod yn ofalus i ddarganfod rhagor amdanyn nhw. 10. Rhowch amser i'r plant rannu syniadau am yr hyn a ddigwyddodd. 11. Gallai plant gofnodi'r digwyddiad trwy wneud arddangosfa o ffotograffau neu ddarluniadau. Fel arall, gallen nhw greu pennawd neu stori newyddion. 12. Sicrhewch eu bod yn dychwelyd y mwydod yn ddiogel. 13. Mae heriau ychwanegol ar y CERDYN GWEITHGAREDD y gellir eu defnyddio os oes unrhyw amser hamdden neu os yw plant yn dymuno parhau i ymchwilio yn eu cartref ac ennill sticer bonws. Pethau i'w hystyried Efallai y bydd plant yn cael eu temtio i dynnu'r mwydod cyn iddyn nhw ddod allan o'r pridd. Gallai hynny niweidio'r mwydod ac ni fydd yn helpu i'w symud. WORM CHARMING Mynd gam ymhellach Mae croen mwydyn yn sensitif i dirgryniadau. Mae mwydod yn symud trwy ddefnyddio crebachiadau cyhyrol a gwrych ar eu croen. Gallwch chi glywed y gwrych pan fydd y mwydod yn symud ar bapur. Bydd chwiliad ar y rhyngrwyd gan ddefnyddio'r geiriau 'swyno mwydod' yn darparu llawer o gefndir gan gynnwys rheolau'r gystadleuaeth swyno mwydod. Hefyd mae fideo ar y wefan Guinness World Records. Defnyddiwch ddŵr yn unig ar y ddaear. Bydd hylif golchi'n dod â'r mwydod i fyny ond mae hyn digwydd oherwydd ei fod yn llidio eu croen a gallai eu lladd.

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association