Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Swyno Mwydod WORM

Swyno Mwydod WORM CHARMING Cerdyn Gweithgareddd NEWYDDION Rydych chi wedi dod ar draws erthygl newyddion: Pencampwriaeth Swyno Mwydod y Byd, Willaston Cynhaliwydpencampwriaethswyno mwydod y byd ar faes chwarae ysgol gynradd yn Willaston, Swydd Caer. WORM CHARMING Dywedodd un cystadleuydd wrth ein gohebydd, "Mae'n hawdd. Bydd angen i chi ddirgrynu'r ddaear rywsut neu'i gilydd ac fe wnaiff y mwydod ymddangos! Doeddwn i ddim yn gwybod bod mwydod mor ddiddorol. " Yn ôl y wefan swyno mwydod, mae record y byd ar gyfer cyfanswm y mwydod a gafodd eu swyno yn gyfanswm anhygoel o 511! WORM CHARMING Eich her Ymchwiliwch sut i swyno mwydod o'r ddaear. Pa ddull sydd orau? Cofiwch y bydd angen i chi gadw'ch mwydod yn ddiogel mewn pridd llaith. . Trafodwch Sut fyddwch chi'n dirgrynu'r ddaear? Oes arnoch angen unrhyw reolau i wneud eich profion yn deg? Sut fyddwch chi'n cadw'ch hun a'r mwydod yn ddiogel?

WORM CHARMING Dechrau arni Gwnewch yn siŵr fod y ddaear yn wlyb iawn cyn i chi ddechrau. Rhai dulliau y gallech chi eu defnyddio i ddirgrynu'r ddaear: Gwthiwch rywbeth yn y ddaear a'i wiglo. Dawnsiwch neu neidiwch neu symudwch mewn rhyw ffordd arall. Chwaraewch offeryn cerddorol. Profwch eich syniadau Fyddwch chi ddim yn dod ag unrhyw bethau byw dan do, felly bydd angen i chi sicrhau eich bod yn cofnodi'r hyn a welwch yn ofalus. Defnyddiwch chwyddwydr i'ch helpu chi. Gallech chi dynnu lluniau digidol neu chwiliwch am bethau trwy ddefnyddio allweddi neu lyfrau adnabod. Rhannwch eich syniadau A wnaethoch chi swyno unrhyw fwydod? Oes gennych chi ffotograffau i'w rhannu? Beth wnaethoch chi ei ddefnyddio? Gallech chi ysgrifennu'ch pennawd papur newydd eich hun am swyno mwydod neu wneud arddangosfa o ffotograffau/ lluniadau. Pethau ychwanegol i'w gwneud Archwiliwch ragor ynghylch pam mae dirgrynu'n gwneud i fwydod ddod allan o'r ddaear. Edrychwch yn ofalus ar fwydod i ddarganfod sut maen nhw'n symud. Darganfyddwch ragor am fywyd mwydyn. Darganfyddwch pam mae mwydod yn bwysig. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association