Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
2 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Rafftiau Crefftus Cerdyn

Rafftiau Crefftus Cerdyn Gweithgareddd NEWYDDION RAFFTIAU CREFFTUS NEWYDDION NEWYDDION RAFFTIAU CREFFTUS Adeiladodd Cybiau Sgowtiaid a Brownis o Dref y Sêr eu rafftiau eu hunain i rasio ar y Llyn Cychod neithiwr. Roedd hwyl a chwerthin wrth i rafftiau gael eu gorlwytho a suddo. Cafodd y gystadleuaeth ei gadael wrth i'r rafft olaf ddiflannu o dan y dŵr. Dywedodd arweinydd pac y Brownis Natty Nodrum, "Dydyn ni ddim yn siŵr beth aeth o'i le. Efallai y gallai un o'ch darllenwyr roi rhywfaint o gyngor i ni.” Adeiladodd Sgowtiaid a Brownis o Dref y Sêr eu rafftiau eu hunain i rasio ar y Llyn Cychod neithiwr. Roedd hwyl a chwerthin wrth i rafftiau gael eu gorlwytho a suddo. Cafodd y gystadleuaeth ei gadael wrth i'r rafft olaf ddiflannu o dan y dŵr. Dywedodd arweinydd pac y Brownis Natty Nodrum, "Dydyn ni ddim yn siŵr beth aeth o'i le. Efallai y gallai un o'ch darllenwyr roi rhywfaint o gyngor i ni.” Eichher Allwch chi eu helpu i benderfynu ar y dyluniad gorau ar gyfer rafft? Gallwch chi wneud modelau â phapur. Pa siâp o rafft fydd yn dal y nifer fwyaf o wrthrychau cyn iddi hi suddo? Dim ond un ddalen o bapur y gallwch chi ei defnyddio ar y tro. Trafodwch Beth ydych chi'n ei wybod am rafftiau? Ydych chi erioed wedi gwneud un? Pa siapiau ydych chi'n ystyried a allai wneud rafftiau da?

Dechrau arni Gallwch chi ddefnyddio dalennau o bapur â sgwariau neu bapur A4 i wneud eich modelau. Gallwch droi'r papur yn rafft trwy blygu'r ochrau a phlygu'r corneli. Clymwch y corneli. Peidiwch â thorri'ch papur. Pa siapiau a meintiau gwahanol allwch chi eu creu trwy blygu'ch darnau o bapur mewn gwahanol ddulliau? Profwch eich syniadau Profwch eich rafft! Gwiriwch pa siâp sy'n dal y nifer fwyaf o wrthrychau heb suddo. Beth yw'r dull gorau o ychwanegu'r gwrthrychau? Pa rafft a wnaiff ennill yn eich barn chi a pham? Gallech chi gofnodi'ch canlyniadau mewn tabl fel hyn: Llun/disgrifiad o rafft Nifer uchaf o farblis cyn suddo Rafft 1 Rafft 2 Rafft 3 Rhannwch eich syniadau Gallech chi wneud model o'ch rafft gorau i'w anfon at Natty Nodrum. Pethau ychwanegol i'w gwneud A fyddai gwahaniaeth pe byddech chi'n defnyddio gwahanol fathau o bapur? A allech chi wneud y rafft heb glymwyr? Pa ddeunyddiau eraill allwch chi eu defnyddio i wneud rafft? Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association