Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Olion Bysedd Gwych

Olion Bysedd Gwych Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant feddwl am olion bysedd. Rhoddwyd erthygl newyddion i'r ymchwilwyr sy'n sôn am olion bysedd. Mae athrawon yn Ysgol Gynradd Tref y Sêr yn ystyried a allan nhw ddefnyddio olion bysedd i adnabod y myfyrwyr. A yw olion bysedd y myfyrwyr mor wahanol â hynny? Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Gasglu eu holion bysedd • Cymharu olion bysedd gwahanol a nodi patrymau • Cofnodi a chyflwyno eu canlyniadau Rhestr o adnoddau • Llwch (blawd, sialc, talc, powdwr coco) • Pensiliau meddal • Papur gwag (papur gwyn ar gyfer printiau pensil a choco; papur du ar gyfer printiau powdwr gwyn) • Pethau eraill i'w hymchwilio e.e. olew neu hufen (yn gadael ôl ar ffilm OHT neu blastig), marcwyr nad ydyn nhw'n barhaol ac ati. • Selotep • Sisyrnau • Lensys llaw neu chwyddwydrau Beth i'w wneud 1. Cyflwynwch y gweithgaredd gan ddefnyddio'r erthygl newyddion. Gofynnwch iddyn nhw a ydyn nhw wedi cymryd olion bysedd o'r blaen. 2. Dosbarthwch gardiau gweithgaredd ac adnoddau i'r plant. 3. Esboniwch y byddan nhw'n ymchwilio olion bysedd heddiw. Rhowch amser i blant siarad am beth maen nhw'n ei wybod am olion bysedd. Gadewch iddynt edrych ar eu holion bysedd eu hunain â lensys llaw neu ficrosgopau. 4. Dangoswch sut i gymryd olion bysedd 5. Cynorthwywch y plant i ddylunio a chynnal prawf a gwneud eu cofnodion eu hunain o'u canlyniadau. Tynnwch sylw plant at y gwahanol batrymau a geir mewn olion bysedd (dolenni, bwâu a throellau) 6. Gofynnwch i'r plant gyflwyno eu canfyddiadau i weddill y grŵp, gallan nhw fod mor greadigol yn eu cyflwyniad ag y dymunan nhw. Gellid taflunio'r printiau er mwyn i'r grŵp cyfan eu weld. Gallai'r plant geisio datrys pa brint sy'n perthyn i ba unigolyn. Gallen nhw dynnu delweddau mawr o'u holion bysedd.

Pethau i'w hystyried Gadewch i'r plant ymchwilio sut i gael printiau da. Peidiwch â rhoi cyngor oni fyddan nhw'n methu â gwneud unrhyw gynnydd. I gael olion bysedd o ansawdd da, dylai plant olchi eu dwylo rhwng printiau. Hefyd mae angen iddyn nhw gael gwared ar y powdwr sydd dros ben. Haen denau sydd orau. Gellir defnyddio pennau marcio a phadiau inc ond gallan nhw fod yn anodd eu glanhau oddi ar fysedd y plant. Allweddeiriau • Olion bysedd • Adnabod • Fforensig Byddwch yn ofalus! Gwiriwch a oes gan unrhyw blant alergeddau gwenith neu gnau cyn defnyddio blawd a choco. Dylid atgoffa'r plant i gadw bysedd allan o'u cegau a'u llygaid yn ystod y gweithgaredd hwn ac i olchi eu dwylo'n drylwyr ar ddiwedd y sesiwn. Peidiwch â defnyddio marcwyr parhaol. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association