Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Olion Bysedd Gwych

Olion Bysedd Gwych NEWYDDION Olion Bysedd Gwych Mae athrawon yn Ysgol Gynradd Tref y Sêr yn ystyried a allan nhw ddefnyddio olion bysedd i gadw cofrestri, cofnodi plant ar gyfrifiaduron a benthyca llyfrau llyfrgell. NEWYDDION NEWYDDION Olion Bysedd Gwych Mae athrawon yn Ysgol Gynradd Tref y Sêr yn ystyried a allan nhw ddefnyddio olion bysedd i gadw cofrestri, cofnodi plant ar gyfrifiaduron a benthyca llyfrau llyfrgell. Dywedodd dylunydd y pad olion bysedd wrth ein gohebydd, "Mae padiau electronig yn sganio'r olion bysedd. Maen nhw'n newid y patrwm olion bysedd yn god. Mae'r cod yn cael ei gadw ar gyfrifiadur. Bydd angen i blant gyffwrdd â phad i gofrestru. Mae'r posibiliadau'n Dywedodd dylunydd y pad olion bysedd wrth ein gohebydd, "Mae padiau electronig yn sganio'r olion bysedd. Maen nhw'n newid y patrwm olion bysedd yn god. Mae'r cod yn cael ei gadw ar gyfrifiadur. Bydd angen i blant gyffwrdd â phad i gofrestru. Mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd. " ddiddiwedd. " Dywedodd Mrs Teachem, Pennaeth yr ysgol wrth ein gohebydd, "Dydw i ddim yn siŵr y bydd yn gweithio. A yw olion bysedd oll yn wahanol mewn gwirionedd? Hoffwn i wybod beth yw barn eich darllenwyr. " Dywedodd Mrs Teachem, Pennaeth yr ysgol wrth ein gohebydd, "Dydw i ddim yn siŵr y bydd yn gweithio. A yw olion bysedd oll yn wahanol mewn gwirionedd? Hoffwn i wybod beth yw barn eich darllenwyr. " Cerdyn Gweithgareddd Eichher Canfyddwch a yw olion bysedd pawb yn wahanol mewn gwirionedd. Trafodwch Sut ydych chi'n credu y cesglir olion bysedd? Edrychwch ar eich olion bysedd â lens llaw neu feicrosgop. Sut olwg sydd ar eich olion bysedd eich hun? Ydyn nhw yr un fath â phrintiau'ch partner?

Dechrau arni Mae angen i chi naill ai rwbio pensil ar ddarn o bapur neu gallwch chi ysgeintio ychydig o lwch ar fwrdd. Nawr rhowch eich bawd yn y llwch neu ar y rhwbiad pensil. Rhowch eich bawd yn gadarn ar ochr gludiog darn o selotep. Nawr gludwch eich selotep ar ddarn o bapur. Efallai y bydd angen i chi arbrofi i gael printiau clir. Profwch eich syniadau Edrychwch ar y printiau, a oes gennych chi unrhyw un o'r patrymau hyn? BWA DOLEN TROELL Cymharwch eich printiau â rhai pobl eraill. Ydyn nhw oll yn wahanol? A allwch chi ddod o hyd i ddulliau eraill o gasglu olion bysedd? Rhannwch eich syniadau Rhannwch yr holl olion bysedd. Allwch chi ddweud pa rai yw eich olion bysedd chi? Gallech chi adael i Mrs Teachem gael copïau neu luniadau o olion bysedd. Pethau ychwanegol i'w gwneud Chwiliwch am olion bysedd ar arwynebau megis gwydr. Allwch chi nodi pwy oedd wedi'u gwneud? Mae rhai pobl yn meddwl na ddylid defnyddio olion bysedd plant fel cofnodion mewn ysgolion. Beth yw eich barn chi? Allwch chi ganfod dulliau eraill o adnabod unigolion? Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association