Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Dechrau defnyddio CREST

Dechrau defnyddio CREST SuperStar Mae'r gweithgareddau yn y pecyn hwn wedi'u dewis o'n llyfrgell o heriau CREST SuperStar. Mae angen i blant gwblhau wyth her i ennill Gwobr CREST SuperStar. Os hoffech, gallwch chi ddewis heriau o wahanol becynnau, cyn belled â bod plant yn cwblhau wyth her SuperStar. Paratoi 1. Dechreuwch trwy gofrestru am gyfrif CREST: www.crestawards.org/sign-in 2. Dewiswch SuperStar Award a lawrlwythwch y Pasbort SuperStar. Defnyddiwch gardiau’r Trefnydd yn y pecyn hwn i baratoi ar gyfer pob her. Gweithiwch trwy’r heriau sydd yn y pecyn hwn 1. Bydd pob her yn cymryd 45 munud i awr ac yn cynnwys ymchwilio ymarferol, gwneud penderfyniadau a thrafodaeth grŵp. Gall plant ddefnyddio'r Pasbort i gadw golwg ar yr heriau maen nhw wedi'u cwblhau. 2. Ar ôl i chi gwblhau pob un o'r wyth gweithgaredd, mewngofnodwch yn ôl i'ch cyfrif CREST yma: www.crestawards.org/sign-in 3. Dywedwch wrthym am y plant ac am yr heriau maent wedi eu cwblhau. Beth nesaf? Beth am herio plant ymhellach a rhoi cynnig ar brosiect diwrnod llawn nesaf? Mae Diwrnod CREST Discovery yn brosiect undydd wedi'i hwyluso, sy'n ddelfrydol ar gyfer oedrannau 10+. Gallwch ddarganfod mwy a lawrlwytho'r holl adnoddau sydd eu hangen arnoch yma: www.crestawards.org/Crest-Discovery 4. Yn olaf, cwblhewch y manylion dosbarthu a thalu i archebu'ch tystysgrifau a'ch bathodynnau. Anogwch eraill i gymryd rhan mewn prosiectau CREST. I gael mwy o syniadau ar sut i ddechrau ewch i: www.crestawards.org 5.Llongyfarchiadau ar gwblhau CREST SuperStar! 6. Os hoffech ddefnyddio'ch gweithgareddau eich hun, mae hynny'n iawn! Darganfyddwch fwy am sut y dylai gweithgaredd SuperStar edrych yma: help.crestawards.org/portal/ en/kb/articles/star-and-superstaractivity-structure Awarded to of on Katherine Mathieson Chief Executive of the British Science Association British Science Association Registered Charity No. 212479 and SC039236 Managed by: Supported by:

Cynnwys Gweithgaredd Camgymeriad y Bont Creaduriaid Cuddliw Rafftiau Crefftus Olion Bysedd Gwych Clywed â Hwdi Sut Ydych Chi'n Yfed Eich Te Chi? Ffon Daith Fy Nghwpan De Ddelfrydol Trychineb y Barcutiaid Problem Polymer Polymerau sy'n Amddiffyn Rocedi'n Rasio Ailgylchwch Ailddefnyddiwch Seiniau Cychwyn Profi a Chymharu Te Profi Amserwyr Saws Tomato Helynt y Goeden Tost sy'n Cwympo Dan Eich Traed Ffyrdd gwyntog Swyno Mwydod Tudalen 4 8 12 16 20 24 30 34 38 42 46 50 56 62 66 70 74 80 84 90 96 100

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association