Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Clywed â Hwdi Cerdyn y

Clywed â Hwdi Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant ymchwilio sut mae seiniau'n teithio. Ar ôl gwrthdaro bron iawn â myfyriwr yn gwisgo hwdi, mae Mrs Teachem o'r farn y gallai gwisgo hwdi effeithio ar glyw y gwisgwr. Ydi hi'n yn llygaid ei lle? A all yr ymchwilwyr ganfod hynny? Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Ymchwilio a yw gwisgo pethau dros eich clustiau'n effeithio ar sain • Arbrofi â sain trwy ystod o ddeunyddiau gwahanol • Cofnodi a chyflwyno eu canlyniadau Rhestr o adnoddau Gorchuddion clustiau: • Siacedi â chyflau • detholiad o orchuddion clustiau eraill e.e. hetiau pelen, myffiau clustiau, sgarffiau, helmed beic modur ac ati. Neu ddarnau o wahanol ddeunyddiau megis gwlân, cotwm a swigod lapio Daliwch y rhain dros y clustiau â phenrwymyn neu clymwch hwy â rhuban wedi'i lapio • Detholiad o bethau i wneud sŵn e.e. seiniwr, amserydd, radio (gall radios fod yn ddefnyddiol oherwydd gellir rheoli lefel y sain) • Synwyryddion sain (dewisol) Beth i'w wneud 1. Cyflwynwch y gweithgaredd gan ddefnyddio'r stori. Gofynnwch iddyn nhw drafod sain a sut mae'n teithio. 2. Dosbarthwch gardiau gweithgaredd ac adnoddau i'r plant. Rhowch amser i blant rannu eu syniadau. Ydyn nhw'n gwisgo hwdis neu orchuddion eraill ar eu clustiau e.e. hetiau pelen sgarffiau, myffiau clustiau? Ydyn nhw'n credu fod hynny yn eu hatal rhag clywed? 3. Esboniwch y byddan nhw'n dylunio arbrofion i ddarganfod pa ddeunyddiau sy'n rhwystro sain. Gadewch i'r plant geisio penderfynu sut i brofi eu syniadau. 4. Gallai plant archwilio'r gwahaniaeth mae gorchuddion clustiau'n ei wneud, a cheisio rhoi'r deunyddiau mewn trefn. Fel arall, gallen nhw geisio cynnal prawf teg. 5. Anogwch nhw i ysgrifennu nodiadau neu dynnu lluniau o wrthrychau i gofnodi'r hyn maen nhw'n ei ddarganfod. 6. Rhowch amser i'r plant gyflwyno a rhannu syniadau am yr hyn maen nhw wedi'i ddarganfod. Gallen nhw gymharu'r hyn mae pob grŵp wedi'i ganfod. Efallai y byddan nhw'n canfod bod gwahanol bobl yn clywed pethau'n wahanol. Byddai hyn yn ddiddorol i'w drafod.

Pethau i'w hystyried Mae rhai deunyddiau yn well am ynysu sain nag eraill. Mae deunydd meddal yn tueddu i atal sain rhag mynd trwyddo'n hawdd. Mae aer hefyd yn gweithredu fel ynysydd sain da. Mae cynyddu'r nifer o haenau o ddeunydd fel arfer yn cynyddu'r broses o ynysu sain. Mae cyfeiriad yn gwneud gwahaniaeth hefyd. Mae unigolyn sy'n gwisgo hwdi yn fwy tebygol o glywed sain os yw'n dod o'r blaen. Yn y gweithgaredd hwn, mae deuyddiau ynysgu sain da yn waeth o ran diogelwch. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd ar bobl angen ynysyddion sain da i amddiffyn eu clustiau, e.e. wrth ddefnyddio cyfarpar swnllyd. Allweddeiriau • Sain • Lefel y sain • Ynysyddion • Deunyddiau Byddwch yn ofalus! Peidiwch â gadael i'r plant wrando ar synau uchel yn agos i'w clustiau. Peidiwch â gadael i blant blygio eu clustiau â deunydd. Peidiwch â gadael i blant rannu gorchuddion pen. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association