Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Clywed â Hwdi Cerdyn

Clywed â Hwdi Cerdyn Gweithgareddd Fe wnaeth Prifathrawes Ysgol Gynradd Tref y Sêr, Mrs Teachem, osgoi gwrthdrawiad â disgybl a gamodd i'r ffordd o flaen ei char wrth fynedfa'r ysgol. "Doedd e ddim yn gallu clywed unrhyw beth!” ebychodd Mrs Teachem. "Wnaeth e ddim hyd yn oed clywed y corn â'r hwdi dros ei glustiau. Efallai y dylwn i wahardd hwdis. " Eichher A ydy Mrs Teachem yn llygaid ei lle? Canfyddwch a yw cyflau a gorchuddion eraill ar y clustiau yn ei gwneud hi'n llawer anoddach clywed. Trafodwch Ydych chi erioed wedi gwisgo cwfl? Oedd hynny'n ei gwneud hi'n anodd clywed? Pa bethau eraill a allai eich atal rhag clywed yn dda iawn? Sut fyddwch chi'n canfod hynny? Dechrau arni Bydd arnoch angen cyflau a/neu gasgliad o bethau a allai orchuddio'ch clustiau. Mae angen ichi feddwl am rywbeth i wrando arno. Mae angen ichi ystyried sut i fesur pa mor dda y gallwch chi glywed y sain.

Profwch eich syniadau A fydd angen i chi sicrhau bod eich prawf yn deg? A fydd yfeiriad y sain a'r pellter bydd yn teithio'n gwneud gwahaniaeth? Beth am nifer yr haenau? Rhannwch eich syniadau Trafodwch beth sy'n digwydd os ydych chi'n gwisgo rhywbeth dros eich clustiau. A wnaeth pawb ganfod yr un canlyniad? Gallech chi wneud siart 'bodiau i fyny, bodiau i lawr' i ddangos eich canlyniadau. Sut allech chi ddefnyddio'ch canlyniadau i wella diogelwch ar y ffyrdd? Pethau ychwanegol i'w gwneud Pa synhwyrau eraill fyddwch chi'n eu defnyddio pan fyddwch chi'n croesi'r ffordd? Canfyddwch sut y gallai gwisgo hwdi effeithio ar y rhain. Canfyddwch a yw clustffonau cerddoriaeth yn effeithio ar eich diogelwch. Sut mae pobl sy'n fyddar yn cadw'n ddiogel ar y ffyrdd? Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association