Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
2 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Sut Ydych Chi'n Yfed

Sut Ydych Chi'n Yfed Eich Te Chi? Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant feddwl am draddodiadau a hoffterau ynghylch te. Mae te yn rhan fawr o lawer o ddiwylliannau yn y byd, gan gynnwys Prydain, Rwsia, Tsieina a Siapan. A all y plant ymchwilio'r diwylliant yfed te yn y DU a gwirio a oes unrhyw batrymau? Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Ddysgu am wahanol draddodiadau yfed te o bob cwr o'r byd. • Gwneud arolwg i ddod o hyd i'r dull mwyaf poblogaidd o yfed te. • Gwneud penderfyniadau ynghylch sut i gyflwyno'r wybodaeth maen nhw'n ei chasglu. Rhestr o adnoddau • Copïau o'r holiadur o'r CERDYN GWEITHGAREDD neu eu fersiwn eu hunain ohono • Clipfyrddau • Beiros a phapur Beth i'w wneud 1. Cyflwynwch y gweithgaredd gan ddefnyddio'r straeon am de o bob cwr o'r byd 2. Dosbarthwch gardiau gweithgaredd ac adnoddau i'r plant. 3. Esboniwch y byddan nhw'n cynnal arolwg i ddarganfod sut mae pobl yn yfed eu te. 4. Anogwch nhw i ychwanegu, dileu neu newid cwestiynau o'r holiadur. 5. Helpwch blant i restru ystod eang o bobl y gallen nhw eu holi. 6. Helpwch nhw i feddwl sut y byddan nhw'n casglu'r ymatebion o'r holiaduron mewn siart gadw cyfrif a chofnodi eu hatebion. 7. Cynorthwywch y plant i gynnal eu harolwg 8. Gofynnwch i'r plant gyflwyno eu canfyddiadau i weddill y grŵp, gallan nhw fod mor greadigol yn eu cyflwyniad ag y dymunan nhw. Bydd plant yn casglu llawer o ddata. Efallai y bydd angen iddyn nhw gynhyrchu tablau, rhestrau ticio, siartiau cadw cyfrif neu hyd yn oed taenlenni i gasglu'r canlyniadau. Efallai y byddan nhw'n gallu gwneud rhywfaint o hyn yn electronig. Fel arall, gallan nhw lunio siartiau a thablau syml o'r data.

Pethau i'w hystyried Ceisiwch helpu plant i chwilio am batrymau yn eu data, megis y gwahaniaeth rhwng hoffterau pobl ifanc a'r henoed, dynion a menywod ac ati. Allweddeiriau • Te • Diwylliant •Patrymau • Tueddiadau • Data • Arolygon. Byddwch yn ofalus! Mae'n bwysig bod plant yn siarad ag oedolyn am y bobl y byddan nhw'n eu cyfweld. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association