Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Sut Ydych Chi'n Yfed

Sut Ydych Chi'n Yfed Eich Te Chi? Defodau te Cerdyn Gweithgareddd Mae dros 70% o bobl yn y DU yn yfed te bob dydd! Mae 97% ohonyn nhw'n defnyddio bagiau te, dyfais gymharol fodern. Mae rhai yn defnyddio tebot, mae eraill yn ei baratoi yn eu cwpan. Mae rhai pobl yn ychwanegu llaeth, nid yw eraill yn gwneud hynny. Mae rhai yn yfed te perlysiau, mae eraill yn yfed te arferol. Yn Siapan, mae ganddyn nhw seremoni te arbennig o'r enw Chanoyu. Mae'r Meistr Te yn gwneud y te gan ddefnyddio te gwyrdd wedi'i bowdro a dŵr berw wedi'i gymysgu ynghyd â chwisg bambŵ. Defnyddir tegell te arbennig o'r enw samovar yn Rwsia i wneud te du cryf. Mae'r te hwn mor gryf, mae'n rhaid ei wanhau â dŵr poeth cyn y gallwch chi ei yfed. Yn Tsieina, maen ganddynt seremoni de, yn ymwneud â sut mae'n arogli ac yn blasu. Er mwyn sicrhau bod y te yn addas, rhaid dilyn y rheolau ar gyfer gwneud y te yn ofalus. Mae'r gweinydd yn tywallt y te i bob cwpan gan sicrhau ei fod ychydig dros hanner ffordd, yna mae'n gwrtais yfed y te trwy wacáu'r cwpan mewn tri llwnc. Eichher Fel y gwelwch chi, mae gwneud cwpaned o de yn bell o fod yn syml. Felly p'un yw'r dull gorau o yfed te? Poeth neu oer? Gwyrdd neu blas ffrwyth? Du neu â llaeth? Â siwgr neu heb? A allwch chi ddarganfod p'un yw'r dull mwyaf poblogaidd o yfed te?

Trafodwch I bwy fyddwch chi'n gofyn? Faint o bobl fyddwch chi'n eu cynnwys? Sut fyddwch chi'n cofnodi'r hyn a ddarganfyddwch? Cofiwch ofyn i gymaint o wahanol bobl ag y gallwch, ond cyfwelwch bobl rydych chi'n eu hadnabod ac yn ymddiried ynddyn nhw yn unig. Dechrau arni Edrychwch ar yr holiadur enghreifftiol isod. A oes unrhyw gwestiynau yr hoffech chi eu newid, dileu neu ychwanegu? Enw: Oedran: Gwryw / Benyw 1. Ydych chi'n yfed te? Ydw / Nac ydw 2. Sawl cwpaned o de ydych chi'n eu hyfed bob dydd? 3. Pa fath/brand o de sydd gennych yn eich cwpwrdd ar hyn o bryd? 4. Ydych chi'n defnyddio bagiau te? Ydw / Nac ydw 5. Ydych chi'n adnabod unrhyw un sy'n yfed gwahanol fathau o de? (pwy / beth) 6. Ydych chi'n gwneud te mewn tebot? 7. Am faint o amser ydych chi'n gadael y te i drwytho? 8. Ydych chi'n cynhesu'r pot neu'r mwg yn gyntaf? 9. Faint o siwgr ydych chi'n ei roi yn eich te? 10. Pa fath o laeth ydych chi'n ei roi yn eich te? 11. Ydych chi'n rhoi'r llaeth yn y gwpan yn gyntaf neu'n olaf? 12. A oes un peth sy'n bwysicach na phob dim arall pan fyddwch chi'n gwneud cwpaned neis o de? Profwch eich syniadau Efallai yr hoffech ddefnyddio siart gadw cyfrif fel hyn i gasglu canlyniadau'r holiadur. Yna gallwch chi weld unrhyw batrwm yn ymatebion pobl. 1 2 3 4 Sawl cwpaned o de ydych chi'n eu hyfed mewn diwrnod? Sut ydych chi'n gwneud eich te? Am faint o amser ydych chi'n gadael i'ch te drwytho? Ydych chi'n cymryd siwgr? Sawl llwyaid? Bag te Tebot Te perlysiau 30 eiliad 1 munud 2 munud 5 munud 1 2 3 4 Sgim Hanner Sgim Braster llawn Dim llaeth Ydych chi'n rhoi llaeth yn eich te? Pa fath? P'un yw'r dull gorau o gyflwyno'r wybodaeth a gasglwyd gennych chi? A allech chi ddefnyddio graff bar neu hyd yn oed siart cylch? Pa ddulliau eraill allech chi eu defnyddio?

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association