Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Fy Nghwpan De Ddelfrydol

Fy Nghwpan De Ddelfrydol Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant feddwl am ddylunio. Mae gan y cwmni te QUALITEA slogan hysbysebu newydd 'Just my cup of tea', gofynnwyd i'r plant ymchwilio i gwpanau a mygiau te i helpu i benderfynu pa gwpan i'w ddefnyddio i gyd-fynd â'u slogan hysbysebu. Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Ystyried nodweddion cwpanau te • Paru'r cwpanau gwahanol â phroffiliau cymeriad gwahanol • Dylunio hysbyseb ar gyfer cwmni te QUALITEA Rhestr o adnoddau • Dŵr • Llwyau te • Tegell • Jwg mesur • Thermomedrau / synwyryddion tymheredd • Hambyrddau • Gwahanol fathau o gwpanau, gan gynnwys cwpanau untro - chwiliwch am wahanol siapiau, deunyddiau a meintiau Beth i'w wneud 1. Cyflwynwch y gweithgaredd, darllenwch y dyfyniadau gwahanol gan gwsmeriaid, gan sicrhau bod plant yn deall yr holl eirfa. 2. Rhowch gardiau gweithgaredd ac adnoddau i'r plant. 3. Esboniwch y byddan nhw'n defnyddio'r adnoddau a ddarperir i brofi'r dyluniad cwpan gorau ar gyfer anghenion y gwahanol gwsmeriaid. 4. Anogwch blant i drafod eu syniadau a sut i gynnal eu hymchwiliadau. Cwestiynau symbylu: • Beth sy'n gwneud cwpan 'dda'? Ar gyfer beth fyddan nhw'n profi a sut? • Sut fyddan nhw'n sicrhau bod eu prawf yn deg? • Sut fyddan nhw'n cofnodi eu canlyniadau? 5. Cynorthwywch blant i gynnal eu profion a chadw eu cofnodion eu hunain o'u canlyniadau. Hefyd gallen nhw dynnu lluniau neu wneud lluniadau. Anogwch blant i wneud gwahanol ymchwiliadau i'w helpu i benderfynu pa gwpan sy'n addas ar gyfer pob un o'r cymeriadau. Efallai y bydd profion eraill y bydden nhw'n hoffi eu hychwanegu. 5. Gofynnwch i'r plant gyflwyno eu canfyddiadau i weddill y grŵp, gallan nhw fod mor greadigol yn eu cyflwyniad ag y dymunan nhw - mae'r cerdyn gweithgaredd yn awgrymu y gallen nhw greu hysbyseb neu ddylunio eu cwpan eu hunain.

Pethau i'w hystyried Does dim angen i'r cwpanau a'r mwgiau i gyd fod yr un maint, siâp a deunydd - mewn gwirionedd dylen nhw fod mor wahanol â phosib. Os oes gan y cwpan gaead, cadwch e arni oherwydd mae'n yn rhan o'r dyluniad. Bydd canlyniadau'r gweithgaredd hwn yn wahanol, yn dibynnu ar y cwpanau a ddefnyddir. I benderfynu pa un yw'r cwpan gorau ar gyfer y cymudwr, bydd angen i blant feddwl am insiwleiddio (atal yr ochr allanol rhag mynd yn rhy boeth) a 'phriodoledd afael' ochr allanol y cwpan. Mae sawl cwpan untro yn cynnwys llawes sy'n gwneud y cwpan yn 'hawdd gafael ynddi'' ac yn haws ei dal pan fydd wedi'i llenwi â hylif poeth iawn. Hyd yn oed â dŵr cynnes, dylai plant allu sylwi ar y gwahaniaeth yn y tymheredd y tu allan gyda a heb y llawes. Allweddeiriau • Inswleiddio • Oeri • Deunyddiau • Gafael • Arwyneb Mynd gam ymhellach Mae'r cerdyn gweithgaredd yn cynnwys awgrym am weithgaredd ymestyn i ddylunio eu cwpan eu hunain yn seiliedig ar eu canlyniadau. Byddwch yn ofalus! Gwnewch yn siŵr nad yw plant yn crwydro o gwmpas yn y tywyllwch â gwrthrychau miniog. Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw rwystrau na sylweddau peryglus yn y llecyn a ddefnyddir. ! Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association