Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

KITE CALAMITY

KITE CALAMITY Trychineb y Barcutiaid Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd wedi'i gynllunio i sicrhau bod plant yn gwneud model o farcud a wnaiff hedfan. Cyflwynir erthygl o'r papur bro lleol am ŵyl farcutiaid i'r plant. Nid oedd yr un o'r barcutiaid yn yr ŵyl yn gallu hedfan, a byddai'r trefnydd Sunny Day ac un o'r selogion Barcutiaid Fly Further yn hoffi rhywfaint o gymorth i wneud barcud a all hedfan. Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • ddylunio a phrofi modelau er mwyn dod o hyd i'r barcud gorau • gwneud model o farcud a fydd yn hedfan Rhestr o adnoddau • Deunydd gorchuddio e.e. dalennau papur, hancesi papur, cerdyn a phlastig ysgafn (megis bag cludo) • Cynffon – stribedi hir o hancesi papur, plastig neu rywbeth tebyg • Ffoil - er mwyn gwneud clymau i ychwanegu pwysau at y gynffon • Cynheiliaid - ffyn coctel • Llinyn hedfan - hydau 2 fetr o edau cotwm cryf, llinyn neu linyn pysgota • Sisyrnau • Ffyn glud a selotep ar gyfer pob grŵp • Gwyntyll trydan (dewisol) neu sychydd gwallt os caiff ei weithredu gan oedolyn (wedi cael prawf PAT) • Darn hirach o edau cotwm cryf os ydych chi am brofi pa mor uchel y bydd y barcutiaid yn hedfan yn yr awyr agored (dewisol) TE CALAMITY

CALAMITY Beth i'w wneud 1.Darllenwch y CERDYN GWEITHGAREDD er mwyn ymgyfarwyddo â'r gweithgaredd. 2. Gwiriwch y rhestr Adnoddau i sicrhau bod gennych yr adnoddau angenrheidiol. Gallech chi roi'r adnoddau mewn lle canolog fel y gall plant ddewis beth maen nhw ei eisiau, neu roi set i bob grŵp. 3. Gosodwch yr olygfa trwy ddarllen yr adroddiad am Ŵyl Farcutiaid Amatur Tref y Sêr. Gallech chi ddangos rhai barcutiaid neu fideos o hedfan barcudiaid. 4. Heriwch blant i ddod o hyd i ddiffiniad o farcud, "Pe bai gennych chi ffrind nad oedd erioed wedi gweld barcud o'r blaen, sut fyddech chi'n ei ddisgrifio?" 5. Rhowch amser i blant feddwl a siarad am farcutiaid. 6. Nawr gosodwch yr her iddyn nhw adeiladu barcud. Dangoswch y deunyddiau sydd ar gael ac atgoffwch hwy am y wybodaeth a'r darlun ar flaen y CERDYN GWEITHGAREDD. 7. Gofynnwch iddyn nhw oll ddechrau trwy geisio gwneud y barcud a ddangosir ar y CERDYN GWEITHGAREDD. Anogwch blant i arbrofi â'u syniadau. Peidiwch â rhoi arweiniad iddyn nhw oni bai eu bod yn cael trafferth. Gadewch iddyn nhw wneud mwy nag un dyluniad os dymunan nhw. 8. Gallwch chi brofi barcutiaid gyda'ch gilydd yn y maes chwarae neu ddefnyddio sychydd gwallt neu wyntyll dan do. 9. Gadewch i blant siarad â'i gilydd am unrhyw broblemau y gallen nhw fod wedi dod ar eu traws a thrafod atebion a gwelliannau posibl gyda'i gilydd. 10. Bydd y barcutiaid yn edrych yn dda fel arddangosfa. Hefyd gall plant ddarlunio ac anodi eu dyluniadau. 11. Mae heriau ychwanegol ar y CERDYN GWEITHGAREDD. Gellir defnyddio'r rhain os oes unrhyw amser hamdden neu os yw'r plant yn muno rhoi cynnig ar syniadau yn eu cartref ac ennill sticer bonws. Pethau i'w hystyried Gall problemau ddigwydd os dewisir deunydd sy'n rhy drwm neu os na sicrheir bod y barcud yn gymesur. Bydd plant yn dysgu hyn, os rhoddir cyfle iddyn nhw archwilio. Mynd gam ymhellach Mae'r awyr yn helpu barcutiaid i hedfan. Maen nhw'n tueddu i hedfan yn well pan fydd hi'n wyntog, yn union fel mae gwynt yn helpu cychod hwylio i symud. Mae siâp pob barcud a'r clymau ar y gynffon yn effeithio ar sut mae'r gwynt yn llifo o'i gwmpas a sut mae'n hedfan. Mae cynffon barcud yn ychwanegu at ei sefydlogrwydd a'i gydbwysedd. Yn y gweithgaredd hwn mae plant yn gwneud barcutiaid bach. Mae'r rhain yn dueddol o fod yn fwy llwyddiannus fel ymgais gyntaf. Bydd chwiliad am 'farcud' ar y rhyngrwyd yn rhoi digonedd o wybodaeth i chi. Allweddeiriau • Erodynameg • Hedfan • Barcud • Siapiau • Adeiladu Byddwch yn ofalus! Gwyliwch am bobl, ffyrdd, llinellau trydan, rhwystrau a llosg haul wrth hedfan y barcud yn yr awyr agored. Efallai y gallech chi dorri'r pigau oddi ar y ffyn coctel Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association