Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

KITE CALAMITY

KITE CALAMITY Trychineb y Barcudiaid Rydych chi wedi dod o hyd i erthygl yn y papur bro lleol: Cerdyn Gweithgareddd CYLCHLYTHYR KITE CALAMITY Er gwaethaf y tywydd perffaith, yr unig beth a lenwodd yr awyr ddoe oedd ochneidio a griddfan wrth i Ŵyl Farcutiaid Amatur Gyntaf Tref y Sêr fod yn fethiant llwyr. Dywedodd y Trefnydd Sunny Day wrthom ni, "Mae hon yn ŵyl i ddechreuwyr. Fe wnaeth pawb weithio mor galed i wneud y barcutiaid. Roedd golwg gwych arnyn nhw i gyd. Ond ni wnaeth yr un ohonyn nhw hedfan. Dyna drychineb!” Meddai un o'r selogion barcutiaid Fly Further, "Os oes unrhyw ar gael a all ein helpu, bydden ni wrth ein bodd i glywed ganddyn nhw." Eichher Helpwch Sunny Day a Fly Further i ddylunio barcud a fydd yn hedfan. Gallwch chi ddechrau trwy greu model o farcud bach. Trafodwch Siaradwch â'ch ffrind. Beth yw barcud? Sut mae barcud yn hedfan? Pa fathau o farcutiaid sydd ar gael?

Dechrau arni Mae barcud yn cynnwys gwahanol rannau, gan gynnwys ffyn cynnal, gorchudd, cynffon a llinyn hedfan. Bydd arnoch angen 5 ffon coctel i wneud y cynheiliaid. Torrwch y clawr yr un maint â'r un ar flaen y ddalen hon. Gludwch y ffyn ar y gorchudd, 2 ar draws a 3 i lawr (yn gorgyffwrdd) Cysylltwch eich llinyn hedfan, â selotep, lle mae'r ffyn yn croesi. Clymwch gynffon ar y gwaelod. Ychwanegwch glymau ffoil alwminiwm. KITE CALAMITY KITE CALAMITY Profwch eich syniadau P'un yw'r dull gorau i'w brofi? Fe allech chi roi cynnig arni yn yr awyr agored neu ddefnyddio gwyntyll drydan. Beth allai wneud i'ch barcud weithio'n well? A fyddai siapiau eraill yn hedfan? Rhannwch eich syniadau Trafodwch pam nad oedd rhai barcutiaid yn hedfan. Beth allai helpu i ddatrys problemau fel barcud yn troelli mewn cylchoedd neu'n hedfan tuag at un ochr? Tynnwch lun o'r barcud yr hoffech chi fynd ag e i Ŵyl Farcutiaid Amatur Tref y Sêr. Gwnewch arddangosfa wych o'ch barcutiaid. LAMITY Pethau ychwanegol i'w gwneud Mae barcutiaid wedi bodoli ers tua 3000 o flynyddoedd. A allwch chi ddarganfod rhagor am bwy ddatblygodd y barcutiaid cyntaf? Ceisiwch wneud fersiwn mawr o'ch barcud. Beth allwch chi ei wneud i wneud iddo hedfan? Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association