Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Problem Polymer Cerdyn

Problem Polymer Cerdyn Gweithgareddd At: Chi Oddi wrth: Dr Polly Murs PARTHD: Problem Polymer Annwyl Ymchwilwyr, Cystadleuaeth Polymer Archser Mae gwyddonwyr yn Horners yn defnyddio sylweddau arbennig o'r enw polymerau i greu cynhyrchion newydd gwych. Mae polymerau yn gadwynau hir o ronynnau bach wedi'u huno mewn grwpiau, ychydig yn debyg i linynnau hir o leiniau. Maen nhw'n defnyddio polymerau i wneud teits neilon ymestynnol, cewynnau amsugnol iawn a chwpanau polystyren sy'n cadw diodydd yn gynnes. Ond mae arnyn nhw angen rhagor o syniadau! Allwch chi ddylunio cynnyrch polymer newydd gwych? Rydyn ni'n credu y gallen ni ddefnyddio sbwng i wneud esgidiau chwaraeon tawel iawn, ond beth arall allwn ni ei wneud? Dyma'ch cyfle chi! Polly Dr Polly Murs Eichher Helpwch Dr Polly Murs a'r gwyddonwyr eraill yn Horners i feddwl am rai defnyddiau newydd ar gyfer deunyddiau a wneir o bolymerau. Trafodwch Siaradwch am rai pethau y byddwch chi'n eu defnyddio bob dydd y gallen nhw fod wedi'u gwneud o bolymerau. Glynwch nodyn Post-it ar bum peth yn yr ystafell y credwch eu bod wedi'u gwneud o bolymerau. Ydych chi oll yn cytuno?

Dechrau arni Archwiliwch y deunyddiau ar eich bwrdd. Gwneir pob deunydd o bolymer. Sut olwg sydd arno? Sut mae'n teimlo? Llithrig Gludiog Hyblyg Ymestynnol Amsugnol Ysgafn Hyblyg Soeglyd Dal dŵr Tryloyw Mae'n cadw pethau'n gynnes Ystwyth Sgleiniog Caled Profwch eich syniadau Beth ellir ei wneud trwy ddefnyddio'ch deunyddiau polymer? Byddwch yn greadigol iawn. Dewiswch eich hoff syniad am ddefnyddio un o'ch polymerau a chrëwch eich dyluniad. Gwnewch yn siŵr bod eich dyluniad yn fawr a chlir fel y gallwch chi argyhoeddi'ch ffrindiau pa mor wych ydyw. Rhannwch eich syniadau Bydd gennych un munud i rannu'ch dyluniad. Beth fyddwch chi'n ei ddweud? Pa syniadau fyddwch chi'n eu hanfon at Dr Polly Murs? Pethau ychwanegol i'w gwneud Darganfyddwch am ailgylchu polymerau. Dydy pob polymer ddim yn cael ei weithgynhyrchu. Ble allwch chi ddod o hyd i bolymerau naturiol? Beth fyddai'n wahanol pe na bai gwyddonwyr wedi darganfod polymerau? Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association