Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Polymerau sy'n Amddiffyn

Polymerau sy'n Amddiffyn Cerdyn Gweithgareddd Chi Dr Polly Murs PARTH: Amddiffyn Polymerau Annwyl Ymchwilwyr, Dw i'n un o'r gwyddonwyr yn Horners. Rydyn ni oll wrth ein bodd yn dod o hyd i ddefnyddiau newydd ar gyfer polymerau. Mae gen i broblem fawr. Neithiwr fe wnes i gaws macaroni i'w fwyta i ginio. Fy ffefryn! Fe wnes i orchuddio'r plât â ffoil a'i roi yn fy sach teithio. Fe waeth y ffoil dorri ar fy ffordd i'r gwaith a gollyngodd fy nghinio ym mhobman. Dwi ddim yn credu mai ffoil yw'r deunydd gorau i lapio fy nghinio. Allwch chi ddim hyd yn oed rhoi ffoil yn y popty microdon felly mae'n rhaid i mi fwyta fy nghinio'n oer. Haenen lynu yw un o fy hoff bolymerau. Dw i'n credu y gallai ddatrys fy mhroblem, ond mae cymaint o fathau gwahanol. Allwch chi fy helpu i ddod o hyd i'r un gorau? Dr Polly Murs Eichher Allwch chi helpu Dr Polly Murs i ddod o hyd i'r haenen lynu orau i amddiffyn ei chinio? Trafodwch Ydych chi'n dod â chinio i'r ysgol? Mewn beth ydych chi'n ei lapio? Beth yw'r gwahaniaethau rhwng ffoil alwminiwm a haenen lynu? Dydy haenen lynu ddim yn teimlo'n gludiog, felly sut mae'n gludo? A ydych chi'n sylwi ar unrhyw wahaniaethau rhwng y gwahanol fathau o haenen lynu? Sut maen nhw'n wahanol i ffoil?

Dechrau arni Bydd arnoch angen rhai mathau gwahanol o haenen lynu a rhywfaint o ffoil. Yn gyntaf, lapiwch bob deunydd sy'n cael ei brofi o amgylch cynhwysydd. Nesaf gollyngwch bwysau ar yr haenen o 10cm uwch ei phen. • A oes unrhyw rai o'r haenau'n torri? • A oes unrhyw rai'n dod yn rhydd? • Beth sy'n digwydd os ydych chi'n gollwng y pwysau o lefel uwch? • Beth sy'n digwydd os ydych chi'n rhoi haenen lynu yn y rhewgell? • Pa haenen lynu sy'n gryfaf? • Pa gling ffilm sy'n fwyaf gludiog? • Sut mae'r haenau gynu yn cymharu â ffoil? Profwch eich syniadau Efallai yr hoffech chi gofnodi'ch canlyniadau mewn tabl fel hwn: A allwch chi feddwl am unrhyw ddulliau eraill y gallech chi brofi'r gwahanol haenau glynu a ffoil? Ffoil Haenen lynu 1 Haenen lynu 2 Haenen lynu 3 Pwysau 10g o uchder 10cm Pwysau 10g o uchder 20cm Pwysau 10g o uchder 10cm ar ôl i'r haenen lynu fod yn y rhewgell Rhannwch eich syniadau Gallech roi eich canlyniadau mewn tabl a'u harddangos mewn siart bar, neu wneud fideo o'ch ymchwiliad i'w anfon at Dr Polly Murs. Pethau ychwanegol i'w gwneud Darganfyddwch sut mae meddygon a nyrsys yn defnyddio haenau plastig. Gwnewch restr o bolymerau eraill y gall Polly eu defnyddio i amddiffyn ei chinio. Dysgwch ragor am ba polymerau y gellir eu hailgylchu. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association