Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Rocedi'n Rasio Cerdyn

Rocedi'n Rasio Cerdyn Gweithgareddd Rydych chi wedi gweld poster ar yr hysbysfwrdd yn y dref: Dywedodd y Cyfarwyddwr Windy Astralbody wrthon ni, "Mae'n dasg anodd ond rydym ni'n gobeithio y bydd cystadleuwyr yn anelu'n uchel ac efallai y byddan nhw hyd yn oed yn torri rhai recordiau. Rydym yn chwilio am syniadau creadigol iawn. Pwy a ŵyr, un diwrnod efallai y bydd yr enillwyr yn cael hedfan i'r gofod mewn roced go iawn. " S ACING ROCKETS MAE CYSTADLEUAETH ROCED NEWYDD YN CAEL EI LANSIO HEDDIW GAN Y GYMDEITHAS YMCHWIL I'R GOFOD, 'ROCEDI'N RASIO'. RACING ROCKETS Mae'r gystadleuaeth yn gwahodd plant i ddylunio a hedfan roced. ACING ROCKETS Eichher Allwch chi ddylunio roced a fydd yn teithio bellaf? Mae adeiladu roced iawn yn anodd ond gallech chi ymchwilio i siapiau roced a allai edrych rhywbeth fel hyn.

Trafodwch A yw pob roced yr un siâp? Beth sy'n bwysig am siâp rocedi? RACING A yw pawb yn ROCKETS cytuno? G ROCKETS Dechrau arni Dyma sut y gallwch chi wneud eich siâp roced sylfaenol. Rholiwch stribed o bapur neu gerdyn o amgylch pensil (heb fod yn rhy dyn) i wneud tiwb. Rhowch dâp arno mewn 3 lle i'w gadw at ei gilydd, yna tynnwch y pensil allan. Gwaswch un pen o'r tiwb, plygwch e a chlymwch e'n dynn â thâp. Llithrwch y tiwb i welltyn. Chwythwch eich roced ar draws yr ystafell i weld pa mor bell bydd yn mynd. Peidiwch â chwythu'n rhy galed. Profwch eich syniadau Sut allwch chi wella'r ffordd mae'n hedfan? Ydych chi'n meddwl y bydd adenydd yn helpu? Ble mae'r lle gorau i'w gosod? Pa siâp ddylen nhw fod? Beth am faint y roced? A yw cerdyn yn well na phapur? A yw rhoi rhywfaint o bwysau yn y roced yn helpu? Rhowch gynnig ar wahanol rocedi a dewiswch yr un sydd orau yn eich barn chi. Rhannwch eich syniadau Cynhaliwch y gystadleuaeth 'Rocedi'n Rasio'. Mae angen i bob tîm ddweud wrth bawb arall am ddyluniad eu roced ac yna mesur pa mor bell bydd y rocedi'n teithio. Profwch bob un dair gwaith. Gallech chi anfon eich dyluniadau i Windy Astralbody a rhoi'r rocedi buddugol ar bodiwm. Pethau ychwanegol i'w gwneud Pa ddulliau eraill allech chi eu defnyddio i wneud roced? Darganfyddwch beth allwch chi o lyfrau a'r rhyngrwyd, yna gwnewch rai a profwch hwy. Gallech chi ysgrifennu adroddiad defnyddwyr i gymharu a gwrthgyferbynnu rocedi. Mae sawl gwlad yn ceisio defnyddio rocedi i deithio i'r gofod. Allwch chi ddarganfod rhagor amdanyn nhw? Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association