Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Ailgylchwch

Ailgylchwch Ailddefnyddiwch RECYCLE REUSE Cerdyn y Trefnydd RECYCLE REUSE Ynglŷn â'r gweithgaredd Gofynnwyd i'r plant feddwl am ailgylchu papur, a cheisio gwneud eu papur eu hunain. Mae ailgylchu papur yn ffordd y gallwn ni helpu'r amgylchedd. Wrth ymchwilio pam a sut rydyn ni'n ailgylchu, a all y plant ailgylchu hen dameidiau i wneud eu papur eu hunain? Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Ystyried pam rydym ni'n ailgylchu papur • Rhoi cynnig ar wahanol ddulliau o wneud eu papur eu hunain trwy ailgylchu papur gwastraff • Rhannu eu syniadau â'r grŵp Rhestr o adnoddau • Papur wedi'i ddefnyddio e.e. papur newyddion, papur lliw, papur siwgr • Chwyddwydrau a/neu ficrosgop digidol • Powlenni golchi llestri a dŵr cynnes • Chwisgiau llaw (gellir defnyddio chwisgiau neu gymysgwyr trydan sydd wedi cael prawf PAT hefyd) neu stwnswyr • Cambrenni metel wedi'u siapio'n hirsgwar bras wedi'u gorchuddio â hen deits neu hosanau neilon i wneud rhidyll • Deunydd amsugnol - e.e. papur blotio, haenau o bapur newyddion neu frethyn • Rholbrennau, poteli a/neu haearn smwddio (wedi cael prawf PAT) i helpu i sychu'r papur • Startsh (dewisol) • Lliw, llewych, darnau o ffoil ac ati i'w hychwanegu at y papur. Dail, botymau, llinyn ac ati i'w gosod ar ben y papur, cyn iddo gael ei sychu, i wneud patrymau. • Creonau, pensiliau ac ati

Beth i'w wneud 1. Darllenwch y CERDYN GWEITHGAREDD er mwyn ymgyfarwyddo â'r gweithgaredd. 2. Gwiriwch y rhestr Adnoddau i sicrhau bod gennych yr adnoddau gofynnol. 3. Gosodwch yr olygfa trwy drafod yr erthygl. Beth mae'r plant eisoes yn ei wybod am wneud papur? A yw'r stori yn rhoi rhai syniadau iddyn nhw? 4. Anogwch y plant mewn grwpiau bach i geisio canfod pam mae effaith niweidiol ar yr amgylchedd trwy beidio ag ailgylchu papur (gweler y wybodaeth Gefndirol). 5. Gadewch i blant edrych yn ofalus ar y ffibrau mewn gwahanol samplau o bapur (gallech chi ddefnyddio microsgop digidol i rannu delweddau â'r grŵp cyfan). 6. Gall pob grŵp wneud eu papur eu hunain gan ddilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir. 7. Gadewch i blant arbrofi ar eu pen eu hunain ond rhowch help i unrhyw blant os ymddengys eu bod yn cael trafferthion. RECYCLE REUSE 8. Gellir defnyddio haearn smwddio i gyflymu'r broses sychu. 9. Fe allech chi neu'r plant dynnu ffotograffau o'r broses. 10. Rhowch amser i'r plant gymharu eu samplau papur a meddwl am beth sydd wedi gwneud gwahaniaeth. Siaradwch am ba bapurau sy'n dda i'w hailgylchu. 11. Gallai plant arddangos eu papur ar ôl iddo sychu. Gallen nhw ysgrifennu negeseuon arno. Yn gyffredinol mae creonau a phensiliau'n well nag inc. 12. Mae heriau ychwanegol ar y CERDYN GWEITHGAREDD. Gellir defnyddio'r rhain os oes unrhyw amser yn weddill neu os yw'r plant yn dymuno parhau i ymchwilio yn eu cartref ac ennill sticer bonws. Pethau i'w hystyried Gall papur wedi'i wneud gartref gymryd sawl diwrnod i sychu'n naturiol. Sicrhewch fod mwydion yn gorchuddio'r ffrâm yn wastad. Os yw'r mwydion yn drwchus iawn, bydd y papur yn dalpiog. Weithiau mae'n anodd ysgrifennu ar bapur sydd wedi'i wneud gartref. Gall fod yn rhy dolciog ac yn rhy amsugnol. Gallwch chi ychwanegu ychydig o startsh at bapur i wella ei wead.

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association