Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

RECYCLE REUSE

RECYCLE REUSE Ailgylchwch Ailddefnyddiwch Cerdyn Gweithgareddd Crëwyd papur am y tro cyntaf yn Nhsieina gan Ts’ai Lun yn A.D. 105. Fe wnaeth e gymysgu cywarch, rhisgl mwyaren Fair, a chlytiau â dŵr, eu malu, gwasgu'r hylif allan a'i hongian i sychu. Mae'r syniad syml hwn wedi caniatáu i bobl ledled y byd gyfathrebu syniadau, rhannu newyddion a chreu gwaith celf. Ond mae cynhyrchu papur yn cael effaith fawr ar yr amgylchedd. Mae'n amser gweithredu! Gallwch chi helpu trwy ailgylchu. RECYCLE REUSE Eichher Dysgwch ragor am ailgylchu papur a gwnech eich papur eich hun trwy ailgylchu papur gwastraff. Trafodwch Yn eich barn chi pam mae'n well ailgylchu papur na'i daflu mewn tomennydd gwastraff? Os edrychwch ar wahanol fathau o bapur â chwyddwydr neu ficrosgop, beth allwch chi ei weld? Pa fath o bapur ydych chi'n meddwl y gallech chi eu hailgylchu?

RECYCLE REUSE Dechrau arni Rhwygwch hen bapur yn ddarnau bach, rhowch nhw mewn powlen, gorchuddiwch nhw â dŵr cynnes. Malwch neu chwisgiwch y cyfan nes ei fod fel uwd trwchus. Gwnewch ffrâm o gambren a hen deits. Trochwch eich ffrâm yn yr hylif a gwnewch yn siŵr ei fod wedi'i gorchuddio'n wastad â mwydion. Gadewch i'r dŵr ddiferu yn ôl i'r bowlen. Rhowch y gambren ar bapur amsugnol neu frethyn. Gadewch i sychu. Er mwyn cyflymu'r broses sychu, rhowch ddarn arall o bapur neu frethyn ar frig y mwydion a rowliwch yn gadarn â photel neu rolbren. Bydd ei smwddio'n helpu hefyd. Gofynnwch i oedolyn helpu. Mae angen gadael eich papur i sychu am o leiaf diwrnod cyn i chi geisio ysgrifennu arno. Profwch eich syniadau Gwnewch ddarn plaen yn gyntaf, yna rhowch gynnig ar wahanol syniadau. Gallech chi ychwanegu lliw, hadau, llewych neu eitemau bychain eraill i'ch papur wrth i chi ei gymysgu. Gallech chi roi dail, botymau, darnau o gordyn neu bethau diddorol eraill ar ben eich papur i wneud patrymau. Rhannwch eich syniadau Edrychwch ar y gwahanol bapurau a wnaed. Sut fyddwch chi'n newid beth wnewch chi y tro nesaf? Gallech chi wneud arddangosfa o'r papur gorffenedig. Pethau ychwanegol i'w gwneud Pa mor gryf yw eich papur arbennig? Canfyddwch faint o bapur rydych chi'n ei ddefnyddio bob dydd. Dysgwch ragor am sut mae papur yn cael ei ailgylchu. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association