Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

STARTING SOUNDS

STARTING SOUNDS Seiniau Cychwyn Cerdyn y Trefnydd 543 Ynglŷn â'r gweithgaredd STARTING SOUNDS Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant feddwl am yr amrywiaeth o seiniau y gellir eu gwneud trwy ddefnyddio deunyddiau gwahanol. Mae'n ddiwrnod Chwaraeon Tref y Sêr ac mae'r ras gyntaf ar fin dechrau ond mae'r gwn cychwyn wedi torri. Mae angen i Gem a Cosmic greu sain uchel i gychwyn y ras gan ddefnyddio'r deunyddiau sydd ar gael o gwmpas y cae. Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Ymchwilio'r gwahanol seiniau y gellir eu gwneud gan ddefnyddio gwahanol ddeunyddiau • Dewis un neu ragor o ddeunyddiau i greu sain cychwyn uchel. • Profi eu syniadau i weld pa un yw'r uchaf 543 Rhestr o adnoddau Eitemau y gellir eu canfod o amgylch y maes ar ddiwrnod chwaraeon, er enghraifft: • Poteli diodydd plastig o wahanol feintiau, tiwbiau creision, blychau brechdanau, conau, cylchoedd, sgitls plastig, ystudfachau stompio, coets, llwyau, batonau, ffyn. • Detholiad o lenwadau ar gyfer y cynhwysyddion, megis tywod, peli adlamol bach, cerrig mân, graean. (Defnyddiwch eich dychymyg!) • Tâp i selio cynhwysyddion • Synhwyrydd sain (dewisol) Beth i'w wneud 1. Cyflwynwch y gweithgaredd gan ddarllen y stori ar y cerdyn gweithgaredd. Gofynnwch i'r plant siarad â'i gilydd am gwestiynau a barnau Gem, Cosmic ac Wncwl Astro 2. Beth allan nhw ei ddweud wrthych chi am wneud seiniau? Rhannwch syniadau am beth allen nhw ei ddarganfod ar y maes chwaraeon, neu yn eu picnicau, y gallan nhw ei ddefnyddio. 3. Darparwch ystod o ddeunyddiau, er enghraifft y rhai a restrir yn y rhestr Adnoddau, neu os adroddwch y stori ymlaen llaw, gall y plant gasglu adnoddau eu hunain. 4. Anogwch y plant i feddwl sut i wneud y sain uchaf a sut i wneud hyn yn ddiogel. 5. Gadewch i'r plant roi cynnig ar eu syniadau eu hunain cyn rhoi unrhyw help. 6. Profwch seiniau wedi'u cwblhau yn yr awyr agored. 7. Gallan nhw brofi'r seiniau trwy ddarganfod pa rai y gellir eu clywed o'r pellter mwyaf. Fel arall, gallwch chi ddefnyddio synhwyrydd sain. 8. Mae gweithgareddau dilynol ar gyfer plant sydd wedi gorffen neu sydd am wneud rhagor gartref ac ennill sticer bonws. Er mwyn cyflwyno eu syniadau, gallan nhw dynnu llun o rywun yn cychwyn ras, neu ysgrifennu llythyr at Cosmic a Gem yn disgrifio sut i wneud eich sain cychwyn uchaf.

Pethau i'w hystyried Mae un sain sydyn yn well i'r athletwyr ei chlywed na sain grynedig, felly defnyddir gwn cychwyn i nodi dechrau'r rasys trac a maes. Dechreuir rasys cystadleuol gan ddefnyddio sain wedi'i syntheseiddio sy'n swnio fel gwn go iawn. Mae'n wn cychwyn serch hynny ond mae'n sbarduno sain electronig yn hytrach na gwneud bang ei hun. Y brif broblem â chychwyn rasys yw sicrhau ei fod yn deg i bawb. Mae mantais fach i fod yn agosach at y gwn cychwyn, ond â system electronig gellir bwydo'r sain i uchelseinwyr y tu ôl i bob athletwr. Mynd gam ymhellach Mae gwneud y gweithgaredd hwn yn yr awyr agored yn golygu y gall plant wneud seiniau uchel iawn. Gallech chi sefydlu diwrnod chwaraeon bach, â'r adnoddau wedi'u gosod, er mwyn rhoi cyd-destun go ING SOUNDS iawn iddo. Os yw plant yn defnyddio'r seiniau i ddechrau rasys go iawn, maent yn debygol o ddarganfod nad yw'r seinau crynedig gystal â seiniau taro. Wrth brofi seiniau byddwch STARTING yn sensitif i blant â SOUNDS phroblemau clyw. Ar gyfer cystadlaethau ag athletwyr byddar, defnyddir golau i nodi dechrau ras. 543 Allweddeiriau • Sain • Uchder • Yr awyr agored • Rasio • Deunyddiau Byddwch yn ofalus! 543 Atgoffwch blant i beidio â rhoi unrhyw beth yn eu ceg, clustiau neu lygaid. Dilynwch ganllawiau'r sefydliad ar gyfer gwaith yn yr awyr agored, gan gynnwys sicrhau bod digon o oruchwyliaeth. Os bydd plant yn dod â'u hadnoddau eu hunain, gwiriwch eu bod yn addas ac yn lân. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association