Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Seiniau

Seiniau Cychwyn Mae Diwrnod Chwaraeon Tref y Sêr ar fin cychwyn. Mae Cosmic a Gem yn brysio i'r maes chwaraeon gan gario eu picniciau. Bydd hi'n ddiwrnod cyffrous! Cerdyn Gweithgareddd STARTING SOUNDS Mae'r ras gyntaf yn barod i ddechrau. Mae Wnwcl Astro ar y llinell gychwyn. Mae'n rhedwr gwirioneddol gyflym. "Ar eich marciau," mae'r cychwynnwr yn gweiddi. Mae hi'n dal y gwn cychwyn yn yr awyr. Mae'r rhedwyr yn cyrraedd eu safleoedd cychwyn. Mae pawb yn annog eu hoff redwr. "Dewch ymlaen Wncwl Astro!" mae Cosmic a Gem yn ei weiddi. Mae'r cychwynnwr yn tynnu'r clicied . . . . . . O na! Mae'r gwn cychwyn wedi torri. Sut fyddan nhw'n cychwyn y ras? STARTING SOUNDS 543 Mae gan Cosmic a Gem syniad. Gallan nhw wneud sain i gychwyn y ras. "Bydd rhaid iddo fod yn uchel," medd Gem, "all Wncl Astro ddim clywed yn dda iawn." "A bydd rhaid inni ddefnyddio pethau y gallwn ni eu canfod ar y maes chwaraeon," mae Cosmic yn ei ychwanegu. 543 Eichher Wps! Mae'r gwn cychwyn wedi torri. Mae angen i Gosmic a Gem wneud sain uchel i gychwyn y rasys. Ydych chi erioed wedi gwneud rhywbeth sy'n gwneud sain uchel? Pa bethau ydych chi'n meddwl y gallwch chi eu defnyddio i wneud seiniau cychwyn? Mae Cosmic yn credu y gallwn ni roi rhywbeth y tu mewn i'r botel diodydd a'i ysgwyd Mae Gem yn meddwl y bydd taro sgitlen â ffon yn well Mae Wncwl Astro yn meddwl y bydd seiniau crynedig yn well na seiniau taro

TING SOUNDS Trafodwch Siaradwch â'ch cyfaill a meddyliwch beth allwch chi ei ddefnyddio i wneud sain cychwyn uchel iawn. Dechrau arni Casglwch rai deunyddiau i greu sain cychwyn grynedig. Meddyliwch sut i wneud y sŵn uchaf. Nawr ceisiwch wneud sain cychwyn daro. Beth sy'n gwneud gwahaniaeth i uchder y sain? Rhowch gynnig ar eich seiniau cychwyn yn yr awyr agored. Sut fyddwch chi'n penderfynu pa un sydd uchaf? 543 Profwch eich syniadau Allwch chi feddwl am ddulliau eraill o gychwyn y ras? Rhannwch eich syniadau Gallech chi dynnu llun neu ysgrifennu llythyr i helpu Cosmic a Gem i wneud y sain cychwyn uchaf. Pam ydych chi'n meddwl bod eich sain cychwyn yn uchel? Pethau ychwanegol i'w gwneud Rhowch gynnig ar rai offerynnau cerdd gwahanol. Pa rai fyddai'n gwneud y sain cychwyn orau? Meddyliwch sut y gallwch chi gychwyn ras os yw'r rhedwyr yn fyddar. STARTING SOUNDS 543 Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association