Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Profi a Chymharu Te

Profi a Chymharu Te Ynglŷn â'r gweithgaredd Cerdyn y Trefnydd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant feddwl am drylediad. Mae'r plant wedi cael stori am dri brawd sy'n casglu te o India, Tsieina a Siapan, ac allan nhw ddim penderfynu pa de yw'r gorau. Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Archwilio gwahanol fathau o de a'u tarddleoedd. • Dyfeisio a chynnal eu profion eu hunain ynghylch gwneud te. • Cynnal parti te a darganfod pa de yw'r ffefryn. Rhestr o adnoddau • Amrywiaeth o de • Tegell • Dŵr • Llwyau • Jygiau mesur • Biceri • Mygiau neu gwpannau • Papur hidlo • Chwyddwydrau neu ficrosgop digidol Beth i'w wneud 1. Cyflwynwch y gweithgaredd gan ddefnyddio'r stori ar y cerdyn gweithgaredd. Gofynnwch i'r plant a ydyn nhw'n credu y gallan nhw helpu'r brodyr i benderfynu pa de sydd orau. 2. Rhowch gardiau gweithgaredd ac adnoddau i'r plant. 3. Esboniwch y byddan nhw'n defnyddio'r adnoddau a ddarperir i brofi'r gwahanol fathau o de a dulliau ar gyfer gwneud te. 4. Anogwch y plant i drafod eu syniadau a sut i gynnal eu hymchwiliadau. Cwestiynau symbylu: • Sut fyddan nhw'n sicrhau bod eu prawf yn deg? • Beth yw'r gwahaniaeth rhwng edrych (arsylwi'n fanwl) a hoffi (chwaeth bersonol)? • Sut fyddan nhw'n cofnodi eu canlyniadau? 5. Cynorthwywch blant i gynnal eu profion a chadw eu cofnodion eu hunain o'u canlyniadau. Hefyd gallen nhw dynnu lluniau neu wneud lluniadau. 6. Gofynnwch i'r plant gyflwyno eu canfyddiadau i weddill y grŵp; gallan nhw fod mor greadigol yn eu cyflwyniad ag y dymunan nhw.

Pethau i'w hystyried I benderfynu pa un sydd orau, anogwch blant i edrych yn ofalus ar y gwahanol fathau o de yn ogystal â gwneud profion ynghylch blas ac ati. Os yw plant yn dymuno rhoi llaeth a siwgr yn te, cofiwch fod rhaid iddyn nhw roi'r un faint ym mhob cwpan i sicrhau prawf teg. Bydd blaswyr te proffesiynol bob amser yn blasu'r te'n ddu! Yn aml bydd bagiau te rhatach yn cynnwys llawer o lwch te. Yn aml, fe welwch chi hyn yn y blwch! A yw hyn yn effeithio ar y blas a'r sawr? Allweddeiriau •Trylediad • Tymheredd • Hidlo Byddwch yn ofalus! ! Mae angen goruchwyliaeth oedolion ar blant wrth ddefnyddio tegellau a dŵr berwedig. Gallen nhw ddefnyddio dŵr poeth o'r tap ar gyfer rhai o'u profion ond tymheredd yw un o'r ffactorau sy'n effeithio ar flas te. Ddylai gweithgareddau yfed a blasu DDIM digwydd mewn labordai. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association