Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
2 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Camgymeriad y Bont

Camgymeriad y Bont Cerdyn Gweithgaredd Mae pont droed newydd sbon wedi cael ei hadeiladu yn Nhref y Sêr. Gwahoddwyd dosbarth 4 o Ysgol Gynradd Tref y Sêr i'r agoriad mawr. Roedd yr holl blant yn sefyll ar y bont wrth i'w cyd-ddisgybl Anil (8 oed) dorri'r tâp swyddogol. Hyd yn oed cyn i'r bloeddio dawelu, fe ddechreuodd y bont siglo a phlygu. Cafodd yr holl blant eu rhuthro'n gyflym i un pen a chafodd y bont ei chau. Roedd wynebau Star Spans, dylunwyr y bont, yn ymddangos yn goch iawn. "Dydyn ni ddim yn siŵr beth aeth o'i le. Roedd siâp y bont mor hardd. Beth allwn ni'n ei wneud nawr? A all unrhyw un ein helpu ni??” Eich her Allwch chi helpu Star Spans i ddylunio pont y gellir ei defnyddio'n ddiogel? Pan fydd pobl yn dylunio pontydd, byddan nhw'n adeiladu modelau. Dyma beth fydd angen i chi ei wneud. Trafodwch • Faint o wahanol fathau o bontydd ydych chi'n gwybod amdanyn nhw? • A yw rhai siapiau'n gryfach nag eraill? Dechrau arni Mae angen i'ch pont rychwantu 20cm. Ystyriwch pa siapiau yw'r cryfaf. Rhowch gynnig ar archwilio siapiau pont â darnau unigol o bapur. Gallwch dorri'r papur os dymunwch. Beth am roi cynnig ar rolio, crymu a phlygu'r papur.

Profwch eich syniadau Profwch hi â phwysau. A yw'n bwysig lle rydych chi'n rhoi'r pwysau? Cofiwch fod y plant yn sefyll dros hyd llawn y bont pan ddechreuodd y bont siglo. Nawr gwnewch un model terfynol. Efallai yr hoffech chi gofnodi'ch canlyniadau mewn tabl fel hyn: 10 100 2/2 Pont Uchafswm y pwysau y gallai'r bont eu cynnal Pont #1 Pont #2 Pont #3 Rhannwch eich syniadau Dangoswch eich pont i weddill y dosbarth. Gallech chi dynnu lluniau ac ychwanegu nodiadau am beth y credwch allai wneud eich pont yn gryfach ac yn fwy sefydlog. Pethau ychwanegol i'w gwneud Allwch chi ddarganfod am y pontydd uchaf a hiraf yn y byd? Beth oedd pobl yn yr hen oesau'n ei ddefnyddio i adeiladu pontydd? Sut mae hyn yn cymharu â phontydd a adeiladir heddiw? Fe allech chi ddysgu am wahanol bontydd a gwneud modelau ohonyn nhw i ddangos sut maen nhw'n gweithio. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association