Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

TESTING TIMERS TESTING

TESTING TIMERS TESTING TIMERS Profi Amserwyr Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant feddwl sut mae amserwyr sain yn gweithio. Mae Cosmic a Gem yn ymarfer at ddiwrnod chwaraeon. Mae arnyn nhw angen amserydd i gyfrifo faint o beli y gallan nhw eu cael yn y bwced mewn un munud, ond ni chaniateir iddyn nhw daflu peli yn y gegin ger y cloc. Maen nhw'n dymuno gwneud amserydd i'w ddefnyddio yn yr ardd. Mae Wncwl Astro yn meddwl y gallan nhw ddefnyddio tywod i wneud amserydd. Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Gymharu amserwyr tywod go iawn ac arsylwi pa newidynnau sy'n effeithio ar yr amser maen nhw'n ei fesur • Arbrofi â thyllau o wahanol faint a gwahanol gyfansymiau o dywod yn eu hamserydd tywod eu hunain • Profi eu hamserydd tywod a ystyried sut y gellid ei wella Rhestr o adnoddau • Amserwyr tywod • Cwpanau papur sych (bydd rhai wedi'u defnyddio a'u golchi'n iawn) • Tywod sych • Gorchudd ar gyfer byrddau • Pensil â blaen main i wneud tyllau • Stopwats neu gloc â bys eiliaidau • Dŵr, siwgr, halen ac ati (dewisol) Beth i'w wneud 1. Cyflwynwch y gweithgaredd gan ddarllen y stori ar y cerdyn gweithgaredd gyda'ch gilydd. Gofynnwch i'r plant siarad â chyfaill am gwestiynau a barnau Cosmic, Gem ac Wncwl Astro 2. Trafodwch sut i sicrhau eu bod yn cyflawni'r dasg yn ddiogel. 3. Gadewch i'r plant edrych ar amserwyr tywod go iawn yn gyntaf. Yna, anogwch nhw i archwilio cwpanau a thyllau o feintiau gwahanol cyn iddyn nhw geisio gwneud eu hamserydd un munud. 6. Siaradwch â'ch gilydd am beth maen nhw wedi'i ddarganfod. Allan nhw esbonio pam fod ganddynt wahanol atebion i faint o dywod sydd arnoch chi ei angen? Beth fydden nhw'n ei newid i wella eu hamserydd? 5. Gall plant greu lluniau wedi'u labelu neu ffotograffau o'u hamserydd. Anogwch nhw i ychwanegu cymaint o fanylion â phosibl gan gynnwys nodweddion dylunio a faint o dywod. 6. Mae gweithgareddau dilynol ar gyfer plant sydd wedi gorffen neu sydd am wneud rhagor o ddarganfod gartref ac ennill sticer bonws. Gallan nhw roi cynnig ar eu hamserwyr ei gilydd trwy chwarae'r gêm 'pêl a bwced'.

Pethau i'w hystyried Efallai na fydd rhai plant wedi gweld amserwyr tywod, felly mae angen iddyn nhw chwarae â rhai sydd wedi'u gweithgynhyrchu'n gyntaf. Gall plant newid math a chyfanswm y tywod a/neu faint y twll. Gadewch iddyn nhw archwilio hyn heb eich cymorth. Bydd yn haws gwneud yr amserwyr os yw plant yn gweithio mewn parau. Gall y plant ddefnyddio clociau i brofi eu hamserwyr. Os bydd hyn yn anodd iddyn nhw, gadewch iddyn nhw gymharu eu hamserydd ag amserydd sydd wedi'i weithgynhyrchu. Mynd gam ymhellach Mae'r cofnodion cynharaf o amserwyr tywod yn dyddio o'r 14eg ganrif a chawsant eu defnyddio'n aml fel amserwyr mewn ffatrïoedd ac ar longau hwylio. Gelwir amserwyr tywod hefyd yn wydrau tywod neu wydrau awr. Heddiw, ceir amserwyr tywod yn aml mewn ceginau a gemau bwrdd. TESTING TIMERS Roedd angen sgiliau manwl i greu amserwyr tywod cywir iawn â'r siâp gwydr awr hardd a thwll bach i reoli llif y tywod. Allweddeiriau • Amser • Mesur TIMERS Byddwch yn ofalus! Gall tywod ar y llawr fod yn llithrig iawn. Atgoffwch blant i beidio â rhwbio eu llygaid pan fyddant yn trin y tywod ac i olchi eu dwylo wedyn. Efallai y bydd angen goruchwyliaeth gan oedolion i wneud y tyllau yn y cwpanau. Gwnewch y twll o'r tu mewn i'r cwpan. Defnyddiwch wyneb meddal o dan y cwpan. Dysgu rhagor (dolenni i wybodaeth bellach) Fel arfer, mae amserwyr wyau yn rhedeg am dri munud. Mae amserwyr un munud ar gael trwy gyflenwyr ysgolion, gweler www. britishscienceassociation.org/creststar Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association