Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Profi Amserwyr Cerdyn

Profi Amserwyr Cerdyn Gweithgareddd TESTING TIMERS Cyn bo hir bydd yn ddiwrnod chwaraeon ac mae Cosmic a Gem yn llawn cyffro. Mae'r ddau ohonyn nhw wedi'u dewis i gyfranogi yn y digwyddiad 'pêl yn y bwced'. Dyma'u hoff gêm. Dim ond un funud fydd ganddyn nhw i daflu cymaint o beli ag y gallan nhw i mewn i fwced. "Gadewch i ni ddechrau ymarfer," medd Cosmic. "Syniad da, gallwn ni ddechrau ar unwaith," mae Gem yn ateb. "Rwy'n credu bod bwced a rhai peli tennis yn sied Wncwl Astro, a gallwn ni ddefnyddio'r cloc ar wal y gegin i amseru ein hunain." TESTING TIMERS Roedden nhw'n cael amser gwych nes i Wncwl Astro ddod i mewn i'r gegin i weld sut mae ei gacennau'n dod ymlaen yn y ffwrn. "Beth ydych ch'ch dau'n ei wneud nawr?" mae'n dweud â gwên, "Allan â chi i'r ardd cyn i rywbeth gael ei dorri". TESTING TIMERS "Ond fyddwn ni ddim yn gallu gweld y cloc oddi yno," dywed Cosmic. "Ac yna allwn TESTING ni ddim amseru TIMERS un munud i weld faint o beli a gawn ni yn y bwced," mae Gem yn ychwanegu. TESTING TIMERS "Pam nad ydych chi'n gwneud amserydd y gallwch chi e ddefnyddio allan?" mae Wncl Astro'n awgrymu. "Mae tywod yn y sied a allai fod yn ddefnyddiol."

Eichher Mae Cosmic a Gem yn dymuno gwneud amserydd i'w ddefnyddio yn yr ardd. Ydych chi erioed wedi gweld amserydd tywod? Sut ydych chi'n meddwl mae amserydd tywod yn gweithio? Mae Wncwl Astro yn meddwl y bydd arnoch chi angen llawer o dywod i fesur un munud Mae Gem yn meddwl mai dim ond ychydig o dywod sydd arnoch chi ei angen Mae Cosmic yn credu y gallai ddibynnu ar faint y twll yn yr amserydd . Beth ydych chi'n ei feddwl?? Gwnewch amserydd tywod a fydd yn rhedeg am funud bob tro y byddwch chi'n ei ddefnyddio. TESTING TIMERS Trafodwch Siaradwch â'ch cyfaill am yr hyn a allai fod wedi digwydd. Dechrau arni Gwnewch dyllau o faint gwahanol yng ngwaelod cwpanau papur â phwynt pensil. (Diogelwch - gofynnwch i oedolyn am help). Archwiliwch beth fydd yn digwydd pan fyddwch chi'n rhoi tywod yn y cwpanau. Gallwch chi ddal y tywod mewn cwpan arall. Sut ydych chi'n meddwl y gallwch chi atal y tywod rhag mynd allan yn rhy fuan? Dewiswch un o'r cwpanau. Edrychwch a allwch chi wneud i'r tywod redeg am un munud yn union. Rhowch gynnig ar bob un o'r cwpanau. Beth sy'n gwneud gwahaniaeth i faint o amser mae'n ei gymryd i'r tywod ddod allan? Faint o dywod sy'n cymryd un munud? A yw hynny yr un fath ar gyfer pob cwpan? Profwch eich syniadau Allwch chi feddwl am ddulliau eraill o wneud amserydd tywod? Rhannwch eich syniadau Rhowch gynnig ar eich amserydd trwy chwarae'r gêm 'pêl a bwced' gyda'ch ffrindiau. Tynnwch luniau neu tynnwch ffotograffau i ddangos sut i wneud amserydd tywod. Dangoswch sut y gallwch chi wella'ch amserydd. . Pethau ychwanegol i'w gwneud Ceisiwch roi mwy o dyllau yn eich amserydd ac edrychwch sy'n digwydd. Beth arall allwch chi ei ddefnyddio i wneud amserydd? Ble ydych chi'n canfod amserwyr tywod? Ar gyfer beth maen nhw'n cael eu defnyddio? Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association