Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

TOMATO SAUCE TOMATO

TOMATO SAUCE TOMATO SAUCE Saws Tomato Cerdyn Gweithgareddd Mae Sawsiau Syfrdanol Tref y Sêr wedi agor yn y dref. Mae eu ryseitiau blasus iawn eisoes yn boblogaidd iawn ac yn gwerthu'n gyflym. Yn anffodus, yr wythnos ddiwethaf cawsant eu llethu â chwynion am eu saws tomato. Ysgrifennodd un cwsmer siomedig, TOMATO SAUCE “Roedd ynanobeithiol. Fe wnes i ysgwyd y botel yn galed iawn ond ddaeth dim byd allan. Roedd y saws tomato'n llawer rhy drwchus. Nid yw sglodion yr un fath heb saws tomato. " TOMATO SAUCE Dywedodd cwsmer arall, "Fe wnes i droi'r botel ben i waered a syrthiodd yr holl saws allan! Dyna syndod! Roedd popeth yn goch. Beth yw pwynt saws tomato os bydd y cyfan yn tywallt ar yr un pryd? " TOMATO SAUCE Mae Sawsiau Syfrdanol Tref y Sêr yn gofyn am help i unioni'r broblem. Pa mor drwchus ddylai saws tomato fod? Eichher Canfyddwch y trwch perffaith ar gyfer saws tomato - nid yn rhy drwchus ac nid yn rhy denau, ond yn briodol. TOMATO

Trafodwch TOMATO SAUCE Pa mor drwchus ydych chi'n meddwl y dylai saws tomato fod? Pa mor gyflym ddylai arllwys? Pa mor dda ddylai gadw ei siâp ar y plât? A ddylai arllwys yn hawdd trwy dwll bach? Pa mor dda ddylai lynu wrth sglodyn? Dechrau arni Gallech chi wneud prawf diferu i weld pa mor dda mae'r saws yn gollwng oddi ar lwy neu biped. Beth am adael iddo redeg i lawr llethr? Fe allech chi wylio sut mae'n sblasio ar blât. Gallech chi wirio pa mor hawdd mae'n diferu trwy dyllau o faint gwahanol. Beth am ei roi ar sglodyn a gwirio pa mor hawdd mae'n llithro i ffwrdd? TOMATO SAUCE TOMATO SAUCE Profwch eich syniadau Beth fyddwch chi'n ei fesur? Beth fyddwch chi'n ei arsylwi? Faint o brofion a wnewch chi? Peidiwch ag anghofio rhoi cynnig ar wahanol drwch (gallech chi ychwanegu dŵr i'r saws i'w wneud yn drwch gwahanol) Rhannwch eich syniadau Gallech chi ysgrifennu stori am wyddonwyr sy'n gweithio yn labordy profi Sawsiau Syfrdanol Tref y Sêr. Sut fydden nhw'n profi'r saws tomato a beth allen nhw ei ddarganfod? Pethau ychwanegol i'w gwneud Canfyddwch gynhwysion saws tomato. Gallech chi roi cynnig ar wneud rhywfaint. Profwch wahanol fathau o saws tomato. Ydyn nhw i gyd â'r un ansawdd? Edrychwch ar boteli saws tomato. Sut maen nhw wedi'u cynllunio i'ch helpu i gael y saws tomato allan? Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association