Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Helynt y Goeden Cerdyn

Helynt y Goeden Cerdyn Gweithgareddd Achubwch y goeden Mae yna dryswch yn Treedwell ynghylch hen goeden: Mae'r llywodraeth leol yn credu bod arnon ni angen tai newydd yn y dref, ond mae'r hen goeden ar y safle. Mae'r adeiladwr yn dweud ei fod am ei thorri i lawr. cadwch ein cysgod Mae Protestiwr 1 yn credu, os byddan nhw'n torri'r goeden i lawr, fydd dim lle i anifeiliaid fyw a bydd yn effeithio ar y bioamrywiaeth leol. Mae Protestiwr 2 yn credu bod arnon ni angen cysgod o'r goeden i eistedd pan fydd y tywydd yn boeth. Ydych chi'n credu y dylid torri'r hen goeden i lawr? Eichher Darganfyddwch a fydd yn gwneud gwahaniaeth i anifeiliaid a phlanhigion os caiff coeden ei thorri i lawr. Trafodwch Beth yw ystyr bioamrywiaeth yn eich barn chi? Pa fathau o fywyd gwyllt fyddech chi'n disgwyl eu canfod ar ac o amgylch coeden? A yw planhigion yn fywyd gwyllt hefyd? Oes angen i chi edrych ar lawer o goed neu a yw un goeden yn ddigon?

Dechrau arni Mae rhai cyd-ymchwilwyr wedi cael rhai syniadau i'ch helpu i ddechrau: Os gosodwn ni ddalen fawr o dan y goeden, gallen ni ysgwyd rhai o'r canghennau'n ysgafn a dal beth sy'n syrthio ohonyn nhw. Yna gallen ni ddarganfod beth rydyn ni wedi'i ddal. Gallen ni weld faint o gysgod mae coeden yn ei wneud a darganfod a oes mwy o blanhigion ac anifeiliaid yn ei chysgod nag yn yr awyr agored. Gallen ni ddefnyddio'r rhyngrwyd i edrych ar ba fathau o blanhigion ac anifeiliaid a allai fyw o amgylch coeden. Trwy eistedd yn dawel a gwylio'r goeden, gallen ni weld pa fathau o anifeiliaid sy'n dod yn agos ati. Profwch eich syniadau A oes gan goeden unrhyw fywyd arni neu o'i chwmpas? Os felly, pa fathau? Ydych chi'n credu bod hyn yn wir yn achos pob coeden? Sut y byddai'n effeithio ar blanhigion, anifeiliaid a phobl pe bai hen goeden yn cael ei thorri i lawr? Efallai yr hoffech chi gofnodi'ch canlyniadau fel hyn: Peth byw A fyddai'n cael ei effeithio gan dorri'r goeden i lawr? E.e. Gwiwer Fyddai ganddi ddim lle i ddringo a chuddio Rhannwch eich syniadau Ysgrifennwch adroddiad i lywodraeth leol Treedwell ac eglurwch beth rydych chi wedi'i ddarganfod. Gallech chi gynnwys rhai siartiau bar neu luniadau i helpu i esbonio. Mae angen tai newydd ar y dref, felly a ydych chi'n credu fod torri'r goeden i lawr yn syniad da? Pam? Cynhyrchwch boster i argyhoeddi pobl eraill. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association