Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Mynd gam ymhellach

Mynd gam ymhellach TUMBLING TOAST Mae'r ffordd mae tost yn glanio wedi bod o ddiddordeb ers amser maith. Mae chwiliad ar y rhyngrwyd yn datgelu bod llawer o ymchwiliadau yn ystyried y cwestiwn hwn. Ymddengys fod esboniad gwyddonol pam mae'n glanio ar yr ochr â menyn. Mae popeth yn ymwneud â faint y gall darn o fara gylchdroi wrth iddo syrthio. Os caiff y pellter ei gynyddu, yna gall wneud cylchdro cyflawn a glanio â'r ochr â menyn i fyny! Mae wedi'i awgrymu, os yw'r sleisen o dost yn fach iawn (llai na 3 cm), mae'n gallu cwblhau'r cylchdro cyn glanio. Anogwch y plant i ddod o hyd i rai syniadau creadigol i helpu'r Maer, fel bachu'r tost wrth gefn cath oherwydd bydd cathod bob amser yn glanio ar yr ochr gywir! ST Allweddeiriau • Deddf Diawlineb • Tebygolrwydd Byddwch yn ofalus! Atgoffwch blant i beidio â bwyta'r tost. Defnyddiwch dostwyr dan oruchwyliaeth agos iawn yn unig, fel arall darparwch dost sydd wedi'i wneud ymlaen llaw. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association