Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

TUMBLING TOAST Tost sy'n

TUMBLING TOAST Tost sy'n Cwympo TUMBLING TOAST Cerdyn Gweithgareddd Mae Maer Tref y Sêr, y Cynghorydd Imin A Quandary, yn galw ar bob plentyn i ddatrys anghydfod mae hi'n ei gael â'i hysgrifennydd, Dayley Diary. "Rydych chi'n gweld, dw i bob amser ar frys, felly dim ond amser am ychydig ddarnau o dost i frecwast sydd gen i. Ond bob dydd rwy'n llwyddo i ollwng darn oddi ar fy mhlât i'r llawr. Ymddengos fod y tost bob amser yn glanio ag ochr y menyn i lawr! Mae'n gymaint o niwsans. Mae Dayley yn dweud wrtha i mai Deddf Diawlineb yw hynny - os gall rhywbeth fynd o'i le, bydd yn mynd o'i le - ond rwy'n credu bod rheswm. Beth ydych chi'n ei gredu? A yw tost bob amser yn glanio ag ochr y menyn i lawr! Allwch chi fy helpu i?” Eichher Helpwch Faer Quandary i ddarganfod a yw tost yn wirioneddol yn glanio ochr y menyn i lawr bob tro. A oes unrhyw beth y gallwch chi ei wneud sy'n gwneud gwahaniaeth i ba ffordd mae'n syrthio? Trafodwch Ydych chi erioed wedi gollwng tost? Pa ffordd wnaeth e syrthio? Ydych chi wedi clywed am Ddeddf Diawlineb ynghylch tost? Ydych chi'n meddwl y gallech chi ddod o hyd i ddull o'i brofi?

Dechrau arni Dechreuwch trwy ddarganfod beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n gollwng tost â menyn a thost heb fenyn. Yna rhowch gynnig ar syniadau eraill. Peidiwch ag anghofio ceisio cadw'ch prawf yn deg. Efallai y bydd angen i chi wneud pob prawf sawl tro. A fydd angen i chi gofnodi unrhyw beth? TUMBLING TOAST Profwch eich syniadau Fel rheol bydd pobl yn gollwng tost oddi ar blât. A yw'r uchder yn gwneud gwahaniaeth? Beth os yw'n ddarn bach iawn? Beth os ydych chi'n rhoi unrhyw beth arall ar y tost? Beth fydd yn digwydd heb fenyn? Meddyliwch am eich ymchwiliad ac yna dechreuwch dostio. Rhannwch eich syniadau Cymharwch eich syniadau â grwpiau eraill. A wnaethoch chi i gyd gael yr un ateb? Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i Faer Quandary? Gallech chi ysgrifennu llythyr ati hi. Pethau ychwanegol i'w gwneud Darganfyddwch am bobl eraill sydd wedi profi tost. A gawson nhw'r un ateb â chi? Darganfyddwch am ddywediadau eraill fel 'Wybren goch yn y nos, wrth fodd y bugail', 'Mae trochi concyrs mewn finegr yn eu gwneud yn gryfach', a 'Mae rhoi'r llaeth i mewn yn gyntaf yn well pan fyddwch chi'n gwneud paned o de' ac ati. Ceisiwch brofi rhai ohonyn nhw. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association