Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Dan Eich Traed Cerdyn y

Dan Eich Traed Cerdyn y Trefnydd FEET UNDER YOUR FEET Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant feddwl yn greadigol am natur. Mae Stella Storyteller yn cael trafferth dod o hyd i ysbrydoliaeth ar gyfer ei llyfr stori diweddaraf. Mae'n stori am ddau blentyn arbennig sydd yn deffro un bore ac yn canfod eu bod yn faint morgrug. A all y plant helpu i ddod o hyd i her ar gyfer y deuawd dewr? Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Feddwl am y byd o'u cwmpas o safbwynt gwahanol • Ymchwilio ac archwilio pa bethau byw y gallan nhw ddod o hyd iddyn nhw yn yr awyr agored • Cofnodi eu meddyliau a syniadau a'u cyflwyno i'w rhannu â'r grŵp Rhestr o adnoddau • Torrwch siâp 'traed' i blant gofnodi eu canlyniadau arnyn nhw - efallai y byddwch chi am ddarparu templed oherwydd bydd traed plant yn rhy fach fel arfer • Torrwch 'dyllau' i blant eu gosod ar y ddaear er mwyn edrych trwyddyn nhw • Chwyddwydrau llaw • Siartiau neu lyfrau adnabod • Deunyddiau darlunio - marcwyr neu bensiliau lliw tenau ac ati. • Camera digidol (dewisol)

Beth i'w wneud 1. Darllenwch y CERDYN GWEITHGAREDD er mwyn ymgyfarwyddo â'r gweithgaredd. 2. Gwiriwch y rhestr Adnoddau i sicrhau bod gennych yr adnoddau angenrheidiol. 3. Gosodwch yr olygfa trwy drafod y stori newyddion UNDER YOUR FEET 4. Rhowch amser i blant siarad am sut brofiad fyddai bod mor fach. Anogwch nhw i feddwl am yr hyn y gallen nhw ddod ar ei draws. 5. Helpwch nhw i greu eu 'traed' wedi'u torri os ydyn nhw'n cael trafferth. 6. Atgoffwch nhw am faterion diogelwch cyn i chi fynd allan. 7. Ceisiwch edrych mewn gwahanol leoedd yn yr awyr agored i ddod o hyd i ystod o bethau byw diddorol - cofiwch atgoffa plant i gynnwys planhigion yn ogystal ag anifeiliaid ac unrhyw beth arall sy'n ddiddorol. 8. Efallai y byddwch chi am edrych ar un lle gyda'ch gilydd er mwyn annog plant i edrych yn agos iawn. 9. Os oes amser, cofnodwch ychydig o leoedd cyn dychwelyd dan do. 10. Pan fyddan nhw'n dychwelyd dan do, anogwch blant i ddarganfod rhagor am yr hyn maen nhw wedi'i weld ac i feddwl am y stori. 11. Rhowch amser i blant rannu eu syniadau. Gallech chi wneud arddangosfa â'r holl 'draed'. A all pobl ddweud ble mae pob 'troed' wedi cael ei ddarlunio? 12. Gallen nhw ysgrifennu'r stori i Stella neu dynnu lluniau o sut brofiad fyddai bod mor fach yn byw yn y mannau hyn. 13. Mae heriau ychwanegol ar y CERDYN GWEITHGAREDD. Gellir defnyddio'r rhain os oes unrhyw amser yn weddil neu os yw'r plant yn dymuno rhoi cynnig ar ragor o syniadau yn eu cartref ac ennill sticer bonws. Pethau i'w hystyried Efallai y bydd angen annog plant i edrych yn ofalus. Efallai yr hoffech greu enghraifft o sut y gallai eu 'traed' wedi'u llenwi ymddangos wedi iddyn nhw gael eu gorffen. Dylech chi ddarlunio popeth y gallwch chi ei weld, gan gynnwys cerrig mân, brigau, gwead rhisgl coeden neu bridd, gweoedd pryfed cop ac ati. Ceisiwch annog plant i gynnwys manylion yr anifeiliaid, planhigion ac ati yn eu straeon yn hytrach na dim ond ysgrifennu am frwydrau â chewri! UNDER YOUR FEET

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association