Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Mynd gam ymhellach Mae

Mynd gam ymhellach Mae ystod eang o bethau i'w canfod o dan eich traed, hyd yn oed mewn mannau sy'n ymddangos yn weddol anffrwythlon. Ffocws y gweithgaredd hwn yw sicrhau bod plant yn ymwybodol o'r ystod hon o bethau byw. Mae hefyd yn eu helpu i gael rhywfaint o ymdeimlad o ble y gellir canfod pethau byw trwy astudio a chymharu'r amgylcheddau bach sydd wedi'u hamgáu o fewn siâp y troed. Gallech ddefnyddio cylchoedd didoli Addysg Gorfforol neu Fathemateg i ganolbwyntio ar lecyn bach. Fodd bynnag, mae plant yn canfod fod defnyddio'r traed wedi'u torri allan yn fwy diddorol. Peidiwch â phoeni os na allwch chi adnabod popeth a ganfyddir. Mae edrych yn fanwl a disgrifio a darlunio'r hyn a welwyd yn llawer mwy pwysig nag enwi pethau. UNDER YOUR FEET Allweddeiriau • Yr awyr agored • Natur • Pryfed cop • Her • Adrodd straeon Byddwch yn ofalus! Dilynwch god diogelwch y sefydliad ar gyfer gweithio yn yr awyr agored. Gwiriwch y llecyn yn gyntaf i chwilio am blanhigion peryglus neu eitemau eraill megis gwydr wedi'i dorri, cerrig miniog, ac ati. Osgowch fannau a ddefnyddir yn rheolaidd gan gŵn. Sicrhewch fod anifeiliaid yn cael eu trin â gofal. Golchwch ddwylo'n ofalus ar ôl y gweithgaredd yn yr awyr agored. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association