Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

SURPRISING STAINS Dan

SURPRISING STAINS Dan Eich Traed Cerdyn Gweithgareddd Rydych chi wedi dod ar draws erthygl newyddion yn y Startown News: NEWYDDION UNDER YOUR FEET T Dilema bychan Storyteller Newyddionda! Mae'r awdures plant, Stella Storyteller, yn ysgrifennu ei llyfr diweddaraf. Mae'n stori am ddau blentyn arbennig sydd yn deffro un bore ac yn canfod eu bod yn faint morgrug. Maen nhw'n mynd ar daith ac yn canfod pob math o anawsterau oherwydd eu maint. Ond mae Stella'n methu â meddwl am syniadau! Beth fyddai'n creu her ar gyfer ein deuawd dewr? Allwch chi helpu? Eichher Darganfyddwch beth sydd o dan eich traed a chrwchë un o'r anturiaethau i'w gynnwys yn llyfr newydd Stella Storyteller. Trafodwch Pa anifeiliaid, planhigion a phethau bychain eraill allech chi eu darganfod pe byddech chi'n edrych yn agos o dan eich traed? Sut brofiad fyddai pe byddech chi'n fach iawn? Beth fyddech chi'n ei ddarganfod pe byddech chi'n dringo coeden?

Dechrau arni Torrwch siâp troed mawr o ddarn o gerdyn. Cadwch y troed sydd wedi'i dorri allan a'r twll sydd ar ôl. Rhowch y twll sydd wedi'i dorri allan ar ddarn o dir ac edrychwch yn ofalus ar yr hyn a ddarganfyddwch yno. Yna cofnodwch yr hyn a welwch trwy ddarlunio ar y troed sydd wedi'i dorri allan. Cynhwyswch yr holl blanhigion ac anifeiliaid ac unrhyw beth arall a welwch, megis creigiau, brigau a gweoedd pryfed cop. Gallwch chi osod y twll sydd wedi'i dorri allan mewn man arall fel cae, boncyff coeden neu bridd noethlwm a chofnodi'r canlyniadau ar gefn y troed sydd wedi'i dorri allan UNDER YOUR FEET Profwch eich syniadau Fyddwch chi ddim yn dod ag unrhyw bethau byw dan do, felly bydd angen i chi sicrhau eich bod yn cofnodi'r hyn a welwch yn ofalus. Defnyddiwch chwyddwydr i'ch helpu chi. Gallech chi dynu lluniau digidol neu chwilio am bethau trwy ddefnyddio allweddi neu lyfrau adnabod. Rhannwch eich syniadau Siaradwch am yr hyn rydych chi wedi'i ddarganfod. Yna rhannwch eich syniadau ar gyfer un o'r anturiaethau i'w cynnwys yn llyfr Stella Storyteller. Pethau ychwanegol i'w gwneud Meddyliwch am leoedd eraill lle gallech chi edrych o dan eich traed. Beth ydych chi'n ei ganfod? A wnewch chi ddod o hyd i bethau gwahanol o dan eich traed bob dydd? Sut allwch chi annog mwy o bethau byw i ddod i mewn i'ch gardd neu dir yr ysgol? Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association