Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
2 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Ffyrdd Gwyntog Cerdyn y

Ffyrdd Gwyntog Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn ââ’r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i gael plant i feddwl am batrymau a chyfeiriadau gwynt. Mae swigod yn darparu ffordd ddiddorol a gafaelgar i blant ymchwilio i gyflymder a chyfeiriad y gwynt. Gallant wneud mesuriadau syml o'r amser y mae'n ei gymryd i swigod deithio pellter penodol i gael cyflymder y gwynt, a gallant blotio symudiad swigod i gael cyfeiriad y gwynt. Gofynnir i'r plant ddarllen erthygl newyddion: Mae Ysgol Gynradd Tref y S r wedi cael gwahoddiad gan sefydliad o'r enw OPAL i gymryd rhan mewn arolwg tywydd newydd cyffrous. Mae wedi gofyn i'r ysgol weld a allan nhw ddarganfod am y gwynt gan ddefnyddio swigod! A allan nhw helpu? Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cefnogi'ch grŵp i: • Meddwl sut mae'r gwynt yn ymddwyn • Ymchwilio i gyflymder a chyfeiriad y gwynt gan ddefnyddio swigod • Cofnodi a chyflwyno eu canlyniadau i'r grŵp Rhestr o adnoddau •Chwythwyr swigod a hydoddiant •Pinnau ysgrifennu neu bensiliau • Papur • Cwmpawdau • Amseryddion •Tapiau neu ffyn mesur Beth i’w wneud 1. Cyflwynwch y weithgaredd gan ddefnyddio'r stori. Gosodwch yr olygfa trwy drafod y tywydd a sut mae'n cael ei fesur a chael y plant i feddwl am eu profiadau eu hunain o bethau sy'n chwythu yn y gwynt (balŵns, hadau dant y llew ac ati). 2. Rhowch gardiau gweithgaredd ac offer i'r plant. Gadewch iddyn nhw ymarfer chwythu swigod. 3. Esboniwch y byddan nhw'n ceisio mesur cyfeiriad y gwynt a'r cyflymder y mae'r swigod yn teithio. 4. Anogwch y plant i drafod eu syniadau a sut y byddan nhw’n defnyddio’r adnoddau i ymchwilio. 5.Cynorthwywch y plant i gynnal eu profion a chadw eu cofnodion eu hunain o'u canlyniadau. Ewch tu allan i gynnal yr ymchwiliad. Gwnewch yn siwr nad yw grwpiau yn rhy agos at ei gilydd. 6. Gofynnwch i'r plant gyflwyno eu canfyddiadau i weddill y grŵp, gallant fod mor greadigol yn eu cyflwyniad ag y dymunant. Gallent gofnodi eu canfyddiadau trwy wneud siart neu gyflwyniad.

Pethau i’w hystyried Sicrhewch fod yr hydoddiant swigod yn gryfder da fel bod swigod yn hawdd eu chwythu. Rhowch gynnig arni cyn i'r plant ei ddefnyddio. Mae'r plant yn debygol o fod yn gyffrous ar y dechrau a rhedeg ar ôl swigod. Mae hyn yn normal. Ar ôl iddynt wneud hyn dylent fod yn barod i ganolbwyntio ar ddatrys y broblem. Gallant wneud hyn heb redeg o gwmpas yn wyllt. Anogwch y plant i beidio â defnyddio gormod o swigod ar unwaith. Yn gyffredinol, mae'n haws ymchwilio i ychydig ar y tro. Dylech osgoi diwrnodau gwyntog iawn. Bydd y swigod yn symud yn rhy gyflym ac yn anghyson. Awel ysgafn sydd orau. Allweddeiriau • Tywydd • Gwynt • Arolygon • Swigod Mynd gam ymhellach Gall plant dynnu llun wedi'i labelu yn darlunio symudiad eu swigod. Gallant greu siart yn dangos eu canfyddiadau. Gallant wneud canllaw i rywun sydd eisiau darganfod mwy am y gwynt. Byddwch yn ofalus! Sicrhewch nad yw plant yn llyncu'r toddiant swigod nac yn ei gael yn eu llygaid. Gall plant gyffroi wrth chwythu swigod. Dylai fod yn ddiogel iddynt fynd ar ôl y swigod mewn man agored os ydynt wedi'u gwasgaru'n dda, ond atgoffwch nhw am ymddwyn yn gall er mwyn osgoi rhedeg i mewn i’w gilydd. Darganfyddwch fwy Am fwy o wybodaeth gweler www.opalexplorenature.org/crest

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association